OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Szkoły zakończyły nabór
5 lipca 2017 roku

Szkoły zakończyły nabór

Ponad 1630 uczniów zostało przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Ostrowski w tegorocznym naborze. – Nasze szkoły wybrało ok. 400 uczniów spoza powiatu oraz województwa. Skoro chcą do nas przyjeżdżać z daleka, to oznacza, że ostrowska oświata ma uznaną markę – mówi Starosta Ostrowski Paweł Rajski

Zakończenie naboru odbyło się 4 lipca 2017 r. W kwestii formalnej oznacza ono podjęcie przez Zarząd Powiatu decyzji organizacyjnych dotyczących ilości oddziałów w poszczególnych szkołach. Zgodnie z prawem uczniowie o wynikach o wynikach naboru zostaną poinformowani 12 lipca.

Zarząd wyraził zgodę na utworzenie 51 oddziałów (klas) w szkołach. Z tego w szkołach technicznych 19 oddziałów i liceach ogólnokształcących 32 oddziały.

- ‘’Istotne w obliczu stopy bezrobocia, ale także pod względem potrzeb rynku pracy jest to, że ponad 54,5 proc. uczniów poszło do szkół branżowych (zawodowych) i technicznych. 43,5 proc. postawiło na szkoły ogólnokształcące. Przesunięcie tej proporcji to pozytywne zjawisko, a elementami budowania nowe wizerunku szkolnictwa zawodowego w Powiecie Ostrowskim są m.in. Techno Granty, nowe pracownie zawodowe czy największy projekt budowy nowoczesnego Centrum Kształcenia Praktycznego’’ – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

* dsc_0916.jpg

Jeśli chodzi o licea ogólnokształcące to największym zainteresowaniem cieszą się profile ogólnym. To oferta dla tych, którzy do końca nie są zdecydowani a są wszechstronnie uzdolnieni. W szkołach technicznych z nowej oferty wielkim zainteresowaniem cieszyła się grafika komputerowa prowadzona przez Zespół Szkół Technicznych. – ‘’Kiedy ta specjalność startowała w ubiegłym roku zgłosiło się 15 uczniów. W tym roku chętnych było już 60 osób! Jednak ze względów pw. kadrowych mogliśmy utworzyć tylko jedną klasę’’ – powiedział Starosta.

Obłożenie niektórych kierunków sprawia, że grupa ok. 80 uczniów nie dostała się  na swoje wymarzone kierunki, tzw. Kierunki pierwszego wyboru. Nie oznacza to, że nie ma dla nich innych propozycji w pozostałych szkołach.

Niemal równo z informacjami o wyborach tych, którzy dopiero zaczynają edukację zbiegły się wyniki matur. Ponad 81,3 proc. maturzystów ogółem ze szkół prowadzonych przez Powiat Ostrowski zdało egzamin dojrzałości. To dużo więcej w stosunku do średniej wojewódzkiej (78 proc.) i krajowej (78,5 proc.)! W liceach ogólnokształcących wskaźnik zdanych matur wyniósł 84,77 proc. (średnia wojewódzka 83 proc., krajowa 84,4 proc.). W technikach 76,42 proc. (średnia wojewódzka 70 proc., krajowa 67,9 proc.). Grupa 161 uczniów, którym nie powiodło się za pierwszym razem będzie mogła przystąpić do egzaminów poprawkowych już w sierpniu.

 

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 270