OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Obwodnica Ostrowa otwarta
13 lipca 2017 roku

Obwodnica Ostrowa otwarta

Po dziesięciu latach Ostrowianie doczekali się obwodnicy. W 2009 roku zakończono I etap budowy jednak, aby wyprowadzić ruch tranzytowy drogi krajowej nr 11 z miasta potrzebny był drugi, 13-to kilometrowy odcinek, który otwarto 12 lipca 2017r.

Budowa obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego to inwestycja skarbu państwa. Umowę na budowę II etapu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu podpisała 3 grudnia 2014 roku. Inwestycję, której wykonawcą była firma Mota-Engil Central Europe S.A. ukończono w terminie mimo, że w trakcie napotykano na dodatkowe trudności.

* dsc_1266.jpg

Na zdjęciu: przejazd obwodnicą.

-„Kontrakt kosztował 286 milionów złotych, z czego 2/3 to dofinansowanie unijne. Wykonano 13 km drogi ekspresowej i 1,4 km przebudowy ul. Kaliskiej. Jedną z ciekawszych kwestii w trakcie realizacji tej inwestycji były badania archeologiczne prowadzone na 26 stanowiskach, które objęły aż 15 ha gruntu” – mówił dyrektor GDDKiA w Poznaniu Marek Napierała.

* dsc_1316.jpg

Na zdjęciu: przemawia Marek Napierała.

Drugi etap obwodnicy został wykonany w standardzie dwujezdniowej drogi ekspresowej, w ramach budowy wykonano węzeł w okolicy ul. Wylotowej, poza tym 15 obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty, przejście dla pieszych, przejścia dla zwierząt), utworzono sieć dróg poprzecznych i dojazdowych. W ramach zadania rozbudowano fragment drogi krajowej nr 25 na wylocie z Ostrowa w kierunku Kalisza o długości około 1,4 km. Usunięto kolizje istniejących instalacji przesyłowych, w tym linii energetycznej wysokiego napięcia w rejonie Wysocka Wielkiego. Firma dokonała rozbiórki obiektów budowlanych i elementów kolidujących z inwestycją oraz zobowiązała się do przywrócenia dróg publicznych użytkowanych w czasie budowy do standardu sprzed rozpoczęcia budowy, czego przykładem jest budowa 10-cio kilometrowego odcinka drogi powiatowej w Chynowie.

Budowa realizowana była w systemie „projektuj (optymalizuj) i buduj”, co oznacza, że Zamawiający (GDDKiA) wraz z Wykonawcą mieli możliwość zoptymalizować dokumentację projektową w celu redukcji kosztów. Jedną z większych zmian było zastąpienie ostatniego skrzyżowania bezkolizyjnego rondem „Strugi”.

* dsc_1280.jpg

Na zdjęciu: rondo „Strugi”.

Dzięki wybudowaniu II etapu obwodnicy ruch tranzytowy przeniesie się z miasta na obwodnicę. Spowoduje to skrócenie czasu przejazdu drogą krajową nr 11 oraz usprawni ruch w kierunku Poznań – Ostrów Wlkp. – Katowice oraz Kalisz – Ostrów Wlkp. – Wrocław. Trasa S11 [Kołobrzeg-Poznań-Bytom] to ważny ciąg komunikacyjny w zachodniej części kraju.

Tuż przed tym, jak na obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego pojawiły się pierwsze pojazdy, zaproszeni goście dokonali wspólnego przejazdu nową trasą oraz uroczystego przecięcia wstęgi.

* dsc_1352.jpg

Na zdjęciu: przecięcie wstęgi, od lewej stoją: Krzysztof Rasiak Wójt Gminy Przygodzice,  Katarzyna Zielińska reprezentująca Ministerstwo Rozwoju, Agnieszka Szymańska z Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Marcin Gasiuk przedstawiciel Komisji Europejskiej, Piotr Kuroszczyk Wójt Gminy Ostrów Wielkopolski, Marlena Maląg Wicewojewoda Wielkopolski, Beata Klimek Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Paweł Rajski Starosta Ostrowski,  Andrzej Dera, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Andżelika Możdżanowska Poseł na Sejm RP, Krzysztof Kondraciuk generalny dyrektor GDDKiA w Warszawie, Jarosław Urbaniak Poseł na Sejm RP, Roman Pacholczyk Wicestarosta Ostrowski.

Wkrótce podobne uroczystości odbędą się na kolejnych odcinkach krajowej „jedenastki”.

- „Obecnie jest realizowana obwodnica Jarocina, realizowana jest obwodnica Kępna. W związku z tą drogą miałbym jeszcze jedno marzenie: aby obwodnice Kępna, Ostrowa, Jarocina i dalej w stronę Kórnika połączyć i dzięki temu powstanie droga S11, która jest komunikacyjnym kręgosłupem Wielkopolski i bardzo ważną inwestycją dla Polski” – powiedział Andrzej Dera, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

* dsc_1323.jpg

Na zdjęciu: przemawia Andrzej Dera.

W swoich wystąpieniach oficjele podkreślili korzyści, jakie niesie dla mieszkańców regionu uruchomienie obwodnicy. Usprawnienie komunikacji to szansa na rozwój gospodarczy regionu oraz większe bezpieczeństwo i komfort życia w centrum, z którego wyprowadzony został ruch ciężkich pojazdów.

- „Szanowni Państwo, dziś historyczna chwila, jesteśmy wzruszeni, dumni i szczęśliwi. Z głębi serca, w imieniu władz oraz mieszkańców Powiatu Ostrowskiego bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy dołożyli swoją cegiełkę do tego dzieła. A mieszkańcom Powiatu Ostrowskiego dziękuję za to, że tak cierpliwie wyczekiwali tej pięknej inwestycji” – powiedział Paweł Rajski, Starosta Ostrowski. (przemawia na zdjęciu poniżej)

* dsc_1348.jpg

Na zdjęciu: przemawia Paweł Rajski.

Wielu z gości odnosiło się do wydarzeń i emocji towarzyszących inwestycji w przeciągu ostatnich dziesięciu lat, kiedy to zrealizowano I etap, a kontynuacja stała pod znakiem zapytania. Inwestycja miała jednak wielu mentorów na każdym etapie realizacji, ogromne wsparcie władz samorządowych oraz poparcie społeczne.

- „Myślę, że podziękowania należą się wszystkim, którzy w ciągu tych dziesięciu lat nie tracili nadziei na realizację tej inwestycji” – powiedział Krzysztof Kondraciuk dyrektor generalny GDDKIA podsumowując wystąpienia gości.

* dsc_1311.jpg

Na zdjęciu: przemawia Krzysztof Kondraciuk.

Projekt został współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Odwiedzin: 578