OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Baletowe sukcesy w Rimini
14 lipca 2017 roku

Baletowe sukcesy w Rimini

Worek nagród rozsupłały na Międzynarodowym Festiwalu we włoskim Rimini młode baletnice z grupy „Fantazja”, oraz wokalistka Studia wokalnego Art.-Musica z Młodzieżowego Domu Kultury. Wróciły z pierwszymi, drugimi i trzecimi miejscami w kategorii solistów i duetów.

Na festiwal do Rimini, który odbył się od 26 czerwca do 5 lipca, wyjechała baletowa reprezentacja Młodzieżowego Domu Kultury. W sumie w wyjeździe wzięły udział 34 dziewczynki z grupy baletowej „Fantazja”, prowadzonej przez Bernadettę Matysiak.

Przegląd konkursowy odbył się w Mirabelandii w parku rozrywki dla dzieci i dorosłych, a kolejny dzień konkursowy w Teatrze Noveli. Ostrowianki zaprezentowały się w trzech kategoriach wiekowych. Wykonały różne techniki tańca – klasyczny, ludowy, modern jazz, współczesny czy step amerykański.

* 2.jpg

– Na festiwal przygotowywałyśmy się intensywnie przez cały rok szkolny. Na zajęciach ćwiczyliśmy nowo poznane choreografie, a dziewczynki brały też udział w dodatkowych warsztatach – wyjaśnia prowadząca zajęcia Bernadetta Matysiak.

* 134.jpg

We Włoszech grupy oceniało międzynarodowe jury. Ostrowska grupa konkurowała z tancerkami m.in. z: Bułgarii, Kazachstanu, Szwecji, Armenii, jak również z Polski. Jak się okazało jednak, to ostrowianki przywiozły bardzo wysokie noty w swoich kategoriach.

Nagrody i wyróżnienia:

Do 13 lat

grupa ADAGIO II miejsce

grupa JET’E III miejsce

Od 14 lat grupa ECHAPP,E III miejsce

DUETY:

Do 10 lat

- Anna Bożek i Zuzanna Mikołajczak II miejsce

Od 11-13 lat

- Martyna Sokołowska i Martyna Sobieraj I miejsce

- Marta Dembska i Jessica Sroka II miejsce

SOLIŚCI:

Do 10 lat

- Maria Sobczak I miejsce

- Karolina Szczepaniak II miejsce

Od 11-13 lat

-Martyna Sobieraj I miejsce

-Martyna Sokołowska II miejsce

- Zofia Latuszek II miejsce

- Zuzanna Świątek III miejsce

- Julia Brajer -Wyróżnienie

- Gabriela Grzegorek –Wyróżnienie

* 5.jpg

W konkursie wokalnym II miejsce zajęła Anna Klah, młoda wokalistka uczęszczająca na zajęcia Studia Wokalnego Art.-Musica, prowadzonego w MDK, przez Ewę Borowicz – Kasznicką.

– Chciałam bardzo podziękować za pomoc i wsparcie dyrekcji Młodzieżowego Domu Kultury: Annie Drobniewskiej i Dariuszowi Kępińskiemu, Starostwu Powiatowemu i Gminie Ostrów Wielkopolski za dofinansowanie wyjazdu, radzie rodziców z MDK, jak również sponsorom i darczyńcom. Bez ich pomocy wyjazd nie doszedłby do skutku  – mówi Bernadetta Matysiak.

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 622