OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
PUP oficjalnie otwarty
18 marca 2009 roku

PUP oficjalnie otwarty

17 marca w obecności wielu znamienitych gości odbyło się oficjalne otwarcie nowej siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowie Wielkopolskim. Inwestycja pochłonęła ponad 1.300 tyś. zł i została sfinansowana z budżetu powiatu ostrowskiego. Pamiętamy Jana Pawła II i jego naukę dotyczącą pracy i człowieka. Człowiek jest najważniejszy, a praca ma mu służyć. Dlatego róbmy wszystko, aby człowiek nie zniknął z pola widzenia każdego z nas – mówił podczas uroczystości ks. Prałat Tomasz Ilski, proboszcz parafii p.w. Św. Stanisława.

Nowa siedziba PUP mieści się przy ulicy Wolności 29a, w budynku po Zespole Szkół Muzycznych. W uroczystym otwarciu wzięli udział samorządowcy z terenu powiatu ostrowskiego, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu oraz szefowie PUP z południowej Wielkopolski, proboszcz parafii p.w Św. Stanisława, przedstawiciele powiatowych służb i instytucji.

W dotychczasowej siedzibie biura były usytuowane bardzo blisko siebie, wzrastała liczba bezrobotnych i pracowników oraz lista zadań, które musieliśmy zrealizować, a liczba pomieszczeń zostawała wciąż taka sama. W roku 2008 pojawiło się zielone światło. Dzięki panu staroście i przychylności całej Rady Powiatu zrodziła się szansa na pozyskanie nowego budynku na potrzeby naszego urzędu. I tak w ubiegłym roku rozpoczęliśmy prace adaptacyjne, czego efektem jest to, iż dzisiaj możemy gościć Państwa w nowych, przestronnych i nowocześnie urządzonych pomieszczeniach. Dziękuję za podjęcie tej ważnej decyzji Zarządowi i Radzie Powiatu. Dziękuję również wszystkim, którzy realizowali ten remont oraz pomogli nam w przeprowadzce urzędu – podkreśla Hanna Pawlak-Kornacka, dyrektor PUP w Ostrowie Wielkopolskim.

Obiekt był modernizowany od października ubiegłego roku. Remont wymagał ogromnego zaangażowania i nakładu pracy. Podczas prac zużyto bardzo dużo materiału budowlanego. Zostało wymienione centralne ogrzewanie, instalacja elektryczna, sanitarna oraz przeciwpożarowa. Zainstalowane zostało okablowanie sieci komputerowej. Nowa siedziba Powiatowego Urzędu Pracy ma 800 metrów kwadratowych, jest zdecydowanie większa wygodniejsza i przystosowana dla osób niepełnosprawnych. W sumie znajdują się tutaj 32 pomieszczenia, dodatkowe sale narad i poradnictwa zawodowego, sala obsługi klienta, archiwum podręczne, pomieszczenia socjalne. Inwestycja kosztowała około 1. 300 tyś. zł. i została sfinansowana głównie z budżetu powiatu ostrowskiego oraz z funduszy zewnętrznych pozyskanych przez PUP.

Bardzo się cieszę, że dzisiaj mogliśmy oficjalnie otworzyć nową siedzibę Powiatowego Urzędu Pracy. Jeśli decyzja w sprawie tego urzędu podejmowana byłaby dzisiaj, to na pewno inwestycja ta nie byłaby zrealizowana. Dobrze zatem się stało, że Zarząd Powiatu przeprowadził ten projekt w ubiegłym roku. Dzięki temu Urząd Pracy ma o wiele więcej pomieszczeń i większą powierzchnię. Odczuli to zarówno pracownicy, a przede wszystkim osoby korzystające z „pośredniaka”. Chciałbym w tym miejscu pogratulować pani dyrektor oraz podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tak sprawnej realizacji tego zadania. Przystosowanie obiektu na potrzeby Urzędu odbyło się w sposób szybki i dobrze zorganizowany, a to co zaplanowaliśmy zostało bardzo dobrze zrealizowane. Chciałbym, aby ten Urząd miał jak najwięcej ofert od pracodawców, aby ci, którzy dziś są w trudnej sytuacji mogli znaleźć tutaj swoje miejsce pracy – mówi Włodzimierz Jędrzejak, starosta ostrowski.

Oficjalnego otwarcia budynku i przecięcia wstęgi dokonali – Hanna Pawlaka-Kornacka, dyrektor PUP, Paulina Usarek, przedstawicielka osób bezrobotnych, starosta Włodzimierz Jędrzejak oraz Zdzisław Sawala, dyrektor WUP. Urząd pobłogosławił ksiądz prałat Tomasz Ilski.

Najlepiej byłoby gdybyśmy nie musieli święcić takich Urzędów, gdyby nie było bezrobotnych. Niestety jest to niemożliwe. Dlatego bardzo się cieszę, że dzisiaj jesteśmy tutaj wspólnie i modlimy się w intencji powiatu, naszego miasta, tego Urzędu i oczywiście w intencji bezrobotnych. Pamiętamy Jana Pawła II i jego naukę dotyczącą pracy i człowieka. Człowiek jest najważniejszy, praca ma mu służyć. Dlatego róbmy wszystko, aby człowiek nie zniknął z pola widzenia każdego z nas. Żebyśmy w miarę naszych możliwości potrafili pomagać drugiemu. Dziś każdy bezrobotny potrzebuje naszego wsparcia duchowego i organizacyjnego. Niech więc ten Urząd będzie Urzędem bardzo owocnym – życzył proboszcz ostrowskiej Konkatedry.

Nową siedzibę PUP z wielkim zainteresowaniem obejrzeli szefowie innych urzędów pracy z Wielkopolski.

Wszędzie w Wielkopolsce wzrasta bezrobocie, nieznacznie wzrosło również w Ostrowie. Osoby bezrobotne, które przychodzą do Urzędu muszą mieć dobre warunki do obsługi, aby zmniejszyć stres wywołany brakiem pracy i uczuciem kompletnej pustki. Warunki, które ostrowski PUP miał poprzednio nie były najlepsze. W tym miejscu składam wyrazy szacunku i uznania dla pana starosty, który podjął się tego zadnia. Niektórzy decydenci czasami tylko mówią i obiecują, a w tym przypadku starosta nie tylko mówił, ale zadziałał czego efektem jest ta wspaniała siedziba. Chciałbym panu staroście pogratulować odwagi – zauważa Zdzisław Sawala, dyrektor Wojewódzkiego UP w Poznaniu.

Zdaniem Sawali przed Powiatowymi Urzędami Pracy w tym roku stoi szereg zadań, trzeba będzie z powrotem zwrócić uwagę na roboty publiczne, bo jest to duża szansa dla ludzi, którzy nie mają wykształcenia. Na tę formę powinny się znaleźć pieniądze, ponieważ w budżecie Marszałka znajduje się jeszcze 20 milionów rezerwy.

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 1084