OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
OŚWIADCZENIE STAROSTY OSTROWSKIEGO
19 marca 2009 roku

OŚWIADCZENIE STAROSTY OSTROWSKIEGO

W związku z ukazaniem się w lokalnych i regionalnych mediach relacji z konferencji prasowej w EKK, poświęconej sytuacji w zakładzie oraz planowanymi zwolnieniami pracowników, podczas której poseł Andrzej Dera i poseł Jarosław Urbaniak obciążyli starostę ostrowskiego winą za trudną sytuację przedsiębiorstwa wnoszę na podstawie art.31 ustawy Prawo Prasowe z dnia 26.01.1984 (Dz.U. Nr 5, poz.24 ze zmianami) o zamieszczenie niniejszego oświadczenia.

OŚWIADCZENIE

Pragnę bardzo wyraźnie podkreślić, że stwierdzenie posła Jarosława Urbaniaka i posła Andrzeja Dery jakoby starosta ostrowski nie musiał realizować postanowień ustawy o gospodarce nieruchomościami jest niczym innym jak złośliwą próbą zdyskredytowania mojej osoby w oczach opinii publicznej i zrzuceniem na mnie odpowiedzialności za trudną sytuację gospodarczą EKK i innych przedsiębiorstw.

Przypomnę zatem panom posłom raz jeszcze skoro o tym nie wiedzą, lub nie chcą wiedzieć, że pobieranie opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości Skarbu Państwa jest zadaniem zleconym przed administrację rządową i przez nią finansowanym. Wojewoda ma zatem absolutne prawo wymagać realizacji tego zadania. I tak też się stało w tym przypadku. Dziwię się bardzo, że poseł Urbaniak, który kiedyś był kierownikiem Urzędu Rejonowego i poseł Dera, który był wcześniej starostą „zapomnieli” o tym oczywistym fakcie. Żałuję, że przedstawiciele Parlamentu wykazali się aż taką prawną arogancją. Tym bardziej, że wcześniej sami jako lokalni urzędnicy takie opłaty na zlecenie Wojewody ustalali.

Ze swej strony apelowaliśmy do Wojewody o rozważenie zmian w ustawie o gospodarce nieruchomościami, które umożliwiłyby stosowanie bonifikat dla firm znajdujących się w trudnej sytuacji. Wystosowaliśmy w tej sprawie oficjalne pismo skierowane także do wiadomości Premiera RP. Do tej pory nie otrzymaliśmy na nie żadnej odpowiedzi. Zorganizowaliśmy zatem w Starostwie spotkanie, na które poprosiliśmy wszystkich parlamentarzystów w celu zwrócenia uwagi na ten ważny i trudny problem na forum Parlamentu. I co? I nic! Żaden poseł nie był uprzejmy zaszczycić nas osobiście swoją obecnością, mimo że spotkanie zostało zaplanowane na poniedziałek, czyli dzień poselskich dyżurów. Znacznie łatwiej było natomiast urządzić medialny spektakl w EKK i obciążyć mnie całą winą za tę sytuację.

Wszystkim pracownikom EKK i innych przedsiębiorstw chcę zatem wyraźnie powiedzieć, że trudna sytuacja w ich zakładach pracy nie jest wynikiem działań podjętych przez Starostwo Powiatowe. Kłopoty EKK trwają od kilku miesięcy, mimo że firma do tej pory nie zapłaciła ani złotówki z tytułu użytkowania gruntów Skarbu Państwa za 2008 rok.

Ze swej strony oświadczam publicznie, że zrobiliśmy wszystko, aby ulżyć przedsiębiorcom w ich trudnej sytuacji, apelowaliśmy o pomoc do wszystkich, którzy mogli podjąć konkretne decyzje w tej sprawie, spotkaliśmy się ze Związkami Zawodowymi i przedsiębiorcami, wskazaliśmy na możliwości rozłożenie płatności na raty, w końcu przygotowaliśmy pilotażowy program pomocy realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy. Z wielkim zainteresowaniem będę się przyglądał jak ze swoich obietnic „załatwienia” zleceń na naprawy dla EKK wywiąże się poseł Urbaniak.

Pracuję dla naszego powiatu ze wszystkich moich sił. I powiat ostrowski może się poszczycić niewątpliwymi sukcesami. Zauważają i doceniają to nasi mieszkańcy. Jest to wyraźnie solą w oku niektórych polityków, którzy być może oprócz uprawiania politykierstwa i medialnych spektakli nie mogą pochwalić się konkretnymi osiągnięciami na rzecz naszego regionu.

Z poważaniem

Włodzimierz Jędrzejak
Starosta Ostrowski

Odwiedzin: 681