strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Elektroniczna dokumentacja medyczna
24 sierpnia 2017 roku

Elektroniczna dokumentacja medyczna

Dokumentacja medyczna online to już nie są mrzonki, ale coraz bliższa rzeczywistość.

„Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa"- taka nazwę nowi projekt związany z tworzeniem Platformy Wielkopolskiej. Wartość projektu dla Powiatu Ostrowskiego, to: 2 978 611,33 zł. wkład własny 446 791,70 zł ( rozłożone na 3 lata 2017, 2018, 2019). Dofinansowanie wynosi 2 531 819,63 zł.

zdjecie

W dniu 23 sierpnia 2017 roku, w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, odbyło się oficjalne podpisanie Umów Partnerskich takich powiatów, jak: jarociński, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski z Województwem Wielkopolskim z siedzibą  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, reprezentowanym przez Macieja Sytka – Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego, dyrektora departamentu zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim. Łącznie do zadań przystąpi 29 partnerów: 28 powiatów i Miasto Poznań. Z ramienia Powiatu Ostrowskiego umowę podpisali: Starosta Ostrowski Paweł Rajski, Wicestarosta Ostrowski Roman Pacholczyk, Skarbnik Powiatu Ostrowskiego Donata Kupczyk, oraz Dyrektor ds. Ekonomiczno- Finansowych ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim- Piotr Skoczylas.

zdjecie

Celem projektu jest dostarczenie pacjentom z Wielkopolski dwóch usług możliwych do zrealizowania przy wykorzystaniu sieci internetowej:
- usługi dostępu do elektronicznej dokumentacji medycznej  ( usługa e- dokumentacji),
- usługi rejestracji do usług świadczonych przez podmioty lecznicze biorące udział w projekcie (usługa e- rejestracji).

Elektroniczna platforma usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia umożliwi gromadzenie, analizę i udostępnianie zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych. By zrealizować zadanie Partnerzy wyposażani będą w niezbędny sprzęt i infrastrukturę techniczną do wytwarzania,  przetwarzania, przechowywania i przekazywania- wymiany dokumentów elektronicznych.

zdjecie

 - Kiedy np. w trakcie wypadku potrzebna jest natychmiastowa informacja o pacjencie- jakie bierze leki, na co jest uczulony, na co choruje, dzięki sieci lekarz będzie miał do tego rodzaju informacji  łatwiejszy dostęp. Pacjent, po zalogowaniu, również każdorazowo będzie dysponował swoimi danymi, będzie mógł sprawdzić, gdzie był leczony, jak był leczony- powiedział Maciej Sytka – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.   

Projekt realizowany będzie sukcesywnie, najpierw szpitale wyposażone muszą zostać w sprzęt, następnie całe oprogramowanie, na bazie której powstanie Platforma Wielkopolska, do której każdy pacjent będzie mógł się zalogować i wyciągnąć potrzebne mu dokumenty czy informacje. Ostateczny termin na wdrożenie to połowa 2019 roku.

- Chcemy dołączyć do tego lekarzy rodzinnych, lekarzy prywatnych, wszystkich tych, którzy zajmują się naszym zdrowiem- tych, którzy potrzebują informacji o pacjencie. Wgląd w dokumentację umożliwi podejmowanie sybkich i racjonalnych decyzji i  np.  niepowtarzanie badań,z czego będą wynikać pewne oszczędności. Oznacza to także, że w skali województwa prawie 93 miliony złotych trafi w formie sprzętu, oprogramowania,  wyposażenia do szpitali, powiatowych, miejskich, marszałkowskich.-powiedział Maciej Sytka – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.  

zdjecie

Dokumentacja internetowa tworzona będzie już od momentu urodzin. Książeczka zdrowia, w której znajdują się inf. o uczuleniach, szczepieniach itd. - wszystko to, będzie za zgodą pacjenta na potrzeby danego lekarza, udostępniane online. Stosowana będzie standaryzacja zapisów, do kompatybilności z Platformami P, oraz po to, by dokumenty można było także odczytać również w szpitalach za granicą.

Dodał(a): Zuzanna Jerzyk
Odwiedzin: 178