strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
56 Ogólnopolski Rajd „Jesień Chopinowska”
31 sierpnia 2017 roku

56 Ogólnopolski Rajd „Jesień Chopinowska”

W rajdzie, który odbędzie się w Antoninie w dniach 8- 10 września 2017 roku,  mogą brać udział drużyny zgłoszone przez organizacje społeczne, zawodowe, szkoły itp., a także uczestnicy indywidualni. Za drużynę uważa się zespół liczący co najmniej 5 osób. Młodzież do lat 18 może uczestniczyć w rajdzie tylko pod opieką osoby dorosłej. Do udziału w rajdzie organizatorzy zapraszają również niepełnosprawnych oraz rodziny.

zdjecie

Zgłoszenie uczestnictwa, z podaniem numeru wybranej trasy, należy dokonać na „karcie uczestnictwa” w biurze Oddziału PTTK, 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Starotargowa 5 (skrytka poczt. nr 9, tel. 62-300-0074) — osobiście w godzinach otwarcia biura (od poniedziałku do piątku 10.00–16.00) lub za pośrednictwem poczty, również elektronicznej (pttkostrow@interia.pl).

Członkowie PTTK wpisują na karcie numer legitymacji (legitymacja jest ważna z opłaconą składką za rok 2017). Przy zgłoszeniach korespondencyjnych należy dołączyć potwierdzenie dokonania wpłaty wpisowego.

Zgłoszenia będą przyjmowane - na trasy jednodniowe do dnia 7 września, - na trasy wielodniowe do dnia 6 września.

Zgłoszenia po terminie nie gwarantują przyjęcia na wybraną trasę oraz otrzymania wszystkich świadczeń na mecie rajdu. O przyjęciu na trasę decyduje kolejność zgłoszeń, opłacenie wpisowego i przekazanie karty zgłoszenia.

Przy zgłoszeniach korespondencyjnych należy wpłacić wpisowe na konto Oddziału PTTK – BZ WBK SA Oddział w Ostrowie Wlkp., nr 56-1090-1160-0000-0000-1600-9520, z dopiskiem „56 Jesień Chopinowska”. Dowód wpłaty należy okazać na starcie. Przy zgłoszeniach osobistych wpisowe należy wpłacać bezpośrednio w biurze Oddziału PTTK.

Organizatorami rajdu jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Ostrowie Wielkopolskim, przy współudziale:

—   Gminy Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

—   Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim

—   Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

—   Centrum Kultury w Kaliszu – „Pałac Myśliwski” w Antoninie

—   Nadleśnictwa Antonin

—   Gminy Przygodzice

—   Koła PTTK nr 3 przy ZT NSZZP Komendy Pow. Policji

 

Kierownictwo obejmuje: Komandor – Józef Fierek, Wicekomandor – Grzegorz Węgrzynek, Sekretarz – Maria Szubert- Kornaszewska, Skarbnik Maria Lepakowska, Kierownik mety – Janusz Burzała.

Celem rajdu jest upamiętnienie pobytu Fryderyka Chopina w Antoninie, rozpowszechnienie walorów turystyczno-krajoznawczych południowej Wielkopolski, a w szczególności okolic Ostrowa i Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”, stworzenie uczestnikom warunków czynnego wypoczynku i rekreacji, realizacja hasła „Turystyka łączy pokolenia”. Wysokość wpisowego

 

Trasy

1-dniowe

2-dniowe

3-dniowe

z własnym  śpiworem
i materacem

z pościelą

z własnym

śpiworem
i materacem

z pościelą

– młodzież szkolna zrzeszona

w PTTK, opiekunowie,

przodownicy, przewodnicy

– młodzież szkolna nie zrzeszona

– dorośli członkowie PTTK

– inni uczestnicy nie zrzeszeni

w PTTK

7,00

8,00

10,00

15,00

40,00

43,00

45,00

48,00

45,00

50,00

60,00

65,00

50,00

55,00

60,00

65,00

75.00

80,00

85,00

90,00

 

Dostępność noclegu należy uzgodnić z organizatorem rajdu. Opiekunowie grup młodzieżowych są zwolnieni od wpisowego (jeden opiekun dla 10-osobowego zespołu); wnosi jedynie dodatkowe opłaty za noclegi. Jesteśmy partnerami programu: „Ostrowska Karta Rodziny 3+”, „Karta Duża Rodziny 3+” i „Ostrowska Karta Seniora”.

Organizator zapewnia

—   znaczek rajdowy

—   posiłek turystyczny na trasach wielodniowych (sobota) oraz na mecie rajdu

—   noclegi na trasach wielodniowych w stanicy „Biały Daniel” w Mojej Woli z użyciem własnych śpiworów i materacy lub pościeli ośrodka

—   udział w koncercie

—   potwierdzenie punktów na odznaki turystyczne

—   udział w konkursach krajoznawczo-turystycznych z nagrodami (oddzielnie konkursy dla najmłodszych)

—   udział w konkursie strzeleckim dla przedstawicieli drużyn

—   udział w oddzielnie nagradzanych konkursach indywidualnych na trasach wielodniowych

—   bezpłatny dojazd na miejsca startu tras jednodniowych

—   bezpłatny powrót do Ostrowa autokarem po koncercie

—   ubezpieczenie NNW uczestników będących członkami PTTK (ważne legitymacje).

Autobusy będą podstawione na parkingu przy markecie „Kaufland”. Wejście i wjazd od strony ul. Wojska Polskiego.

Obowiązki uczestników

—   Przestrzegania „Karty Turysty”

—   Posiadania apteczki przez drużynę i udzielania sobie wzajemnej pomocy

—   Przestrzegania przepisów o ruchu drogowym, ochronie przyrody i zabytków oraz przeciwpożarowych

—   Respektowania zarządzeń organizatora

Zakończenie rajdu

Meta rajdu będzie czynna w Antoninie, w parku koło pałacu myśliwskiego, w godzinach od 10.00 do 13.00. Drużyny winny zgłosić się na mecie w godzinach od 11.30 do 12.30.

O godzinie 13.00 w kościele Matki Boskiej Ostrobramskiej w Antoninie zostanie odprawiona msza św. dla uczestników rajdu.

W godzinach od 12.15 do 12.45 istnieje możliwość zwiedzenia kościoła z przewodnikiem.

Uroczystość zakończenia rajdu nastąpi o godzinie 14.00, a o godzinie 15.00 odbędzie się w pałacu

recital fortepianowy Kacpra Żaromskiego Postanowienia końcowe

Obowiązek ubezpieczenia i związane z tym koszty uczestników nie będących członkami PTTK ponoszą uczestnicy lub organizacje zgłaszające. Odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez uczestników ponoszą winni ich spowodowania lub organizacje zgłaszające. Kierownictwo rajdu może zdyskwalifikować drużynę, której członkowie postępują niezgodnie z niniejszym regulaminem. W przypadku rezygnacji z udziału w rajdzie uczestnik traci prawo do świadczeń i zwrotu wpisowego. Nagrody dla zwycięzców konkursów będą wręczane wyłącznie podczas uroczystości zakończenia rajdu, nieodebrane przepadają. Kierownictwo rajdu zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu. Ewentualne wątpliwości będą wyjaśnione w sekretariacie rajdu lub przez Zarząd Oddziału PTTK w Ostrowie Wielkopolskim w przypadku odwołania pisemnego.

 

Trasy rajdowe Piesza dwudniowa

1. Nokturnu Es-dur

Leśniczówka Wisławka – Uciechów – dolina Baryczy – Smugi – Bogdaj – Możdżanów – Stawy Możdżanowskie – Moja Wola (21 km, nocleg w stanicy Biały Daniel) – Sośnie – Mariak – Granowiec (9 km)

Trasa z elementami geocachingu – gry terenowej z wykorzystaniem GPS. Start w sobotę 9 września o godz. 8.00 na przystanku przy leśniczówce Wisławka (kierunek do Sulmierzyc). Odjazd z Ostrowa o godz. 7.20, z przystanku autobusów prywatnych przy ul. Dworcowej (dawny PKS).

Piesze jednodniowe

2. Etiudy c-moll

Ostrów-Zębców – Janków Przygodzki – Trzcieliny – Kociemba – Antonin (20 km)

Trasa Nordic Walking dla turystów z odpowiednią kondycją. Start w niedzielę 10 września o godz. 8.00 przy Szkole Podstawowej nr 6, ul. Staroprzygodzka.

 

3. Scherza b-moll

Antonin – staw Goszczyn – Antonin tartak – pomnik F. Radziwiłła – Kociemba – rez. Wydymacz – Antonin (10 km).

Start w niedzielę 10 września o godz. 8.30 na parkingu koło pałacu. Odjazd z Ostrowa o godz. 8.00 autobusem organizatora, zbiórka na parkingu przy markecie Kaufland.

 

4. Ballady g-moll

Tarchalskie – pomnik F. Radziwiłła – rez. Wydymacz – Antonin (8 km)

Start w niedzielę 10 września o godz. 9.00 na przystanku w Tarchalskich. Odjazd z Ostrowa o godz. 8.30 autobusem organizatora, zbiórka na parkingu przy markecie Kaufland.

 

5. Poloneza As-dur

Przygodziczki – Mikstat-Pustkowie – Siedlec – Mikstat-Las – Antonin (9 km)

Start w niedzielę 10 września o godz. 8.30 w Przygodziczkach koło szkoły. Odjazd z Ostrowa o godz. 8.00 autobusem organizatora, zbiórka na parkingu przy markecie Kaufland.

 

6. Sonaty h-moll

Spacerkiem po Antoninie (5 km)

Trasa dostosowana dla osób niepełnosprawnych, możliwa do przebycia wózkami. Start w niedzielę 10 września o godz. 9.00 na parkingu koło pałacu. Odjazd z Ostrowa o godz. 8.30 autobusem niskopodłogowym organizatora, zbiórka na parkingu przy markecie Kaufland.

Rowerowa dwuipółdniowa

7. Ostrów Wlkp. – Janków Przygodzki – Trzcieliny – Huta – Świeca – Boników – Garki – Granowiec – Sośnie – Moja Wola (32 km, nocleg w stanicy Biały Daniel) – Szklarka Śląska – Bogdaj – Wróbliniec – Bartniki – Kolęda – Ostrowąsy – Wodników Górny – Ujazd – Chachalnia – Borowica – Zduny – Cieszków – Biadaszka – Trzebicko – Jankowa – Gądkowice – Joachimówka – Wielgie Syc.– Stara Huta – Janisławice – Moja Wola (70 km, nocleg w stanicy Biały Daniel) – Sośnie – Surmin – Kałkowskie – Czarnylas – Ludwików – Antonin (25 km).

Start w piątek 8 września o godz. 15.00 na parkingu przy Szkole Podstawowej nr 6, ul. Staroprzygodzka.

Rowerowa dwudniowa

8. Ostrów Wlkp. – Gorzyce Wielkie – Nabyszyce – Kuroch – Chwaliszew – kurhany w lesie Smoszew – Sulmierzyce – Kolęda – Bartniki – Wróbliniec – Bogdaj – Możdżanów – Moja Wola (55 km, nocleg w stanicy Biały Daniel) – Sośnie – Surmin – Kałkowskie – Czarnylas – Ludwików – Antonin (25 km).

Start w sobotę 9 września o godz. 9.00 na parkingu przy Urzędzie Skarbowym, ul. Chłapowskiego.

Rowerowe jednodniowe

9. Ostrów Wlkp. – Janków Przygodzki – Trzcieliny – Dębnica – Ludwików –  Antonin (20 km)

Start w niedzielę 10 września o godz. 8.30 na parkingu przy Szkole Podstawowej nr 6, ul. Staroprzygodzka.

 

10. Ostrów Wlkp. – Sadowie – Westrza – Strzyżew – Chynowa – Przygodziczki – Mikstat-Pustkowie – Siedlec – Mikstat-Las – Antonin (32 km)

Start w niedzielę 10 września o godz. 8.30 na parkingu przy Tesco, ul. ks. Majorka.

Dowolne piesze, rowerowe i konne

po uprzednim zgłoszeniu trasy u organizatora rajdu.

ostrow-wielkopolski.pttk.pl Do zobaczenia na trasach rajdu!

 

Projekt dofinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Powiat Ostrowski i Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski.

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 143