OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Świat widziany oczami dziecka
20 marca 2009 roku

Świat widziany oczami dziecka

„Zabawa w chowanego” - to tytuł wystawy plastycznej przygotowanej przez uczniów zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim. Ich prace można oglądać w Starostwie Powiatowym.

Zabawa w chowanego - kto jej nie zna? Kto się w nią nie bawił jako dziecko?
Zabawa znana od pokoleń, ale nie wszystkim dzieciom w niej uczestniczącym towarzyszy jednakowy entuzjazm. Dlaczego jedne dzieci tylko by się chowały? Inne tylko by szukały? A jeszcze inne wolą jej unikać?

Zabawa w chowanego dostarcza nam ważnej wiedzy o dziecięcych emocjach, o sposobie spostrzegania siebie i innych. Zastanówmy się dlaczego wyobraźnia rodziców i nasze oczekiwania utrudniają nam „odnalezienie” naszego dziecka, dlaczego powodują, że często „rozmijamy” się z nimi na bardzo wąskiej ścieżce. Zapraszamy zatem do refleksji. Niech wspierają ją wykonane przez dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną prace plastyczne ukazujące postacie w różnych układach, w różnych relacjach – zachęca się Beata Serbakowska, dyrektor ZSS w Ostrowie.

Wystawę można oglądać na I piętrze Starostwa Powiatowego. Jest to już szósta wystawa prac uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim w Starostwie Powiatowym, druga z komentarzem.

Zawsze bardzo się cieszę, gdy możemy gościć w naszym budynku tak niezwykłą wystawę. Te prace są bardzo szczere, autentyczne i zmuszają do zastanowienia. Widzę jak wiele osób przystaje choć na moment i z zainteresowaniem ogląda wszystkie prace. To dobrze, że możemy mieć także i taki „artystyczny” kontakt z dziećmi nie w pełni sprawnymi – podkreśla starosta Włodzimierz Jędrzejak. Wystawę można oglądać do końca marca.

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 688