OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Droga Kurów-Droszew jak nowa
15 września 2017 roku

Droga Kurów-Droszew jak nowa

Zakończył się remont drogi powiatowej Kurów-Droszew w Gminie Nowe Skalmierzyce. Mieszkańcy i uczestnicy ruchu zyskali kilku kilometrowy odcinek nowej nawierzchni jezdni, która pełni ważną rolę w układzie dróg w tej części gminy.

Symboliczne przecięcie wstęgi z udziałem władz powiatu, gminy, przedstawicieli okolicznych miejscowości odbyło się 14 września 2017 r. To jedna z największych inwestycji drogowych zrealizowanych w tym roku.

* dsc_0100.jpg

Modernizacja tej drogi rozpoczęła się kilka lat temu w miejscowości Pawłów. W kolejnych latach rozpoczęto przebudowę drogi w miejscowości Kurów.  Ostatnim tegorocznym etapem była przebudowa 2 km drogi Kurów-Droszew oraz 1,4 km nawierzchni w Gniazdowie. Jezdnia znajdowała się w bardzo złym stanie, a obciążenie tego odcinka ruchem pojazdów ciężarowych stwarzało dodatkowe zagrożenia dla uczestników ruchu.

* dsc_0133.jpg

- ‘’To było zadanie od dawna oczekiwane przez mieszkańców sygnalizowane niemal na każdym spotkaniu. Dziś możemy mieć satysfakcję, że udało się zakończyć ten etap ponad 8 kilometrowej inwestycji drogowych na terenie Gminy Nowe Skalmierzyce. Chciałbym bardzo podziękować Pani Burmistrz Nowych Skalmierzyc oraz całej Radzie za życzliwość i wsparcie przy realizacji tego zadnia’’ – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

* dsc_0109.jpg

Od 2011 r. na wymienione inwestycje drogowe tylko w tej części gminy przeznaczono prawie 4 mln zł. Z czego z budżetu Powiatu Ostrowskiego pochodziło 3 mln zł, a pozostały milion stanowiło dofinansowanie z budżetu Gminy. Tylko w tym roku udało się wyremontować ok. 2 km odcinek Kurów-Droszew oraz prawie 1,4 km w Gniazdowie.

-  ‘’Wybierając inwestycje do realizacji kierujemy się m.in. tym, aby kończyć te odcinki, które rozpoczęte zostały wcześniej. Tak jest w tym przypadku. Droga Kurów-Droszew jest zakończeniem projekt realizowanego konsekwentnie od kilku lat’’ – powiedział Roman Pacholczyk Wicestarosta Ostrowski.

* dsc_0092.jpg

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Boże Budzik podkreślała, że ta droga jest jedynym ciągiem komunikacyjnym dla pobliskich miejscowości, ale dogodnym dojazdem dla mieszkańców Gałązek Wielkich i Gałązek Małych, Kotowiecka, Kurowa, Żakowice- Głóski.

W 2017 r. Powiat Ostrowski przeznaczy na drogi kwotę ponad 21 mln zł  wraz z dofinansowaniem od gmin. Z tych środków zrealizowanych będzie prawie 50 zadań w różnych miejscowościach Powiatu.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 236