OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Rocznica sowieckiej napaści
18 września 2017 roku

Rocznica sowieckiej napaści

W 78. rocznicę napaści ZSRR na Polskę przy ostrowskim pomniku Ofiar Sybiru uczczono pamięć tysięcy osób pomordowanych i zaginionych w Związku Radzieckim.

Zdradziecka napaść na Polskę 17 września 1939 roku skutkowała czterema falami deportacji. Pierwsze transporty w głąb Rosji rozpoczęły się już w 1940 roku. W pierwszej kolejności wywożone były rodziny wojskowych, wyższych urzędników, policjantów, także nauczyciele oraz działacze życia społecznego i gospodarczego. Później wywózki organizowano też dla tych, którzy na Wschód Polski uciekali przed hitlerowcami.

* dsc_0335_w1000.jpg

W 78 lat po sowieckiej agresji przy ostrowskim rondzie Sybiraków przypomniano o tamtych tragicznych wydarzeniach. Uroczystość odbyła się w piątek po południu, wzięli w niej udział przedstawiciele Związku Sybiraków, reprezentacje kombatanckie wraz z pocztami sztandarowymi, władze samorządowe, przedstawiciele służb mundurowych, młodzież ostrowskich szkół oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy miasta i powiatu ostrowskiego.

O tragedii Polaków na Wschodzie mówiła m.in. prezydent Ostrowa Beata Klimek, okolicznościowe przemówienie wygłosił też wicestarosta ostrowski Roman Pacholczyk.

– Polacy byli wywożeni na Syberię i do Kazachstanu, pozbywano się w ten sposób ludzi, którzy zagrażali sowietyzacji dopiero co zagrabionych terenów – mówił podczas uroczystości Roman Pacholczyk. – Dzisiejsze spotkanie jest najlepszą okazją do tego, by zwrócić uwagę na konieczność zachowania pamięci o tych, którzy doświadczyli gehenny Golgoty Wschodu i dziękować Sybirakom za siłę i determinację w działaniu.

* dsc_0365_w1000.jpg

W wystąpieniach przypominano o masowych deportacjach ludności z polskich ziem w głąb Związku Radzieckiego, o fatalnych warunkach w jakich przewożono naszych rodaków, o morderczych marszach i o wysokiej śmiertelności – głównie wśród osób starszych i dzieci.

W piątkowe popołudnie oddano hołd Sybirakom, nie tylko tym, którzy stracili życie podczas tych tragicznych wydarzeń, ale też tym, którym udało się przeżyć okrutną drogę by opowiadać kolejnym pokoleniom o tej tragedii.

* dsc_0223_w1000.jpg

Uroczystości towarzyszyła wyjątkowo piękna i wzruszająca oprawa artystyczna. Modlitwę za ofiary poprowadził ksiądz prałat Tomasz Ilski. Później uczestnicy przenieśli się na halę sportową Zespołu Szkół Ekonomicznych, gdzie przygotowano wyjątkowy spektakl, który był pełen symboliki związanej z bohaterstwem Polaków.

Powiat ostrowski reprezentowali wicestarosta ostrowski, sekretarz powiatu Mirosław Rychlik oraz radny Andrzej Knopiński.

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 182