OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Były nuncjusz apostolski w Ostrowie
18 września 2017 roku

Były nuncjusz apostolski w Ostrowie

Arcybiskup Józef Kowalczyk, długoletni nuncjusz apostolski w Polsce, emerytowany prymas Polski, gościł 15 września 2017 r. w Ostrowie Wielkopolskim na zaproszenie Starosty Ostrowskiego.

* dsc_0149.jpg

Spotkanie odbyło się Forum Synagoga z okazji 150. Rocznicy wizyty w Ostrowie Arcybiskupa Mieczysława Halki Ledóchowskiego byłego Nuncjusza Apostolskiego w  Belgii. Ks. Arcybiskup, któremu towarzyszył kapelan ks. Tadeusz Gerlach, przedstawił ewolucję relacji międzynarodowych Stolicy Apostolskiej z innymi państwami, jaka dokonała się za sprawą papieży Jana XXIII, Pawła VI i Jana Pawła II, organizację watykańskiej służby dyplomatycznej, zwłaszcza Sekretariatu Stanu (zdaniem prelegenta najwybitniejszymi sekretarzami stanu ostatniej doby byli kardynałowie Agostino Casaroli i Angelo Sodano) oraz szczególną misję nuncjuszy apostolskich, szerszą od misji ambasadorów, bo państwowo-kościelną.

* dsc_0162.jpg

Abp Kowalczyk mówił także o funkcji, mało znanej, dziekana korpusu dyplomatycznego, którą sprawuje nuncjusz nie tylko w Polsce, ale także w wielu państwach, m.in. we Francji (laickiej!), Niemczech, a nawet w Unii Europejskiej. Na koniec przypomniał zadania, jakie otrzymał od Jana Pawła II jako nuncjusz w Polsce. Chodziło przede wszystkim o wynegocjowanie i zawarcie konkordatu, przygotowanie nowego podziału diecezjalnego oraz ustanowienia ordynariatu polowego WP. W takim kontekście ujawnił pewne kulisy tworzenia diecezji kaliskiej, mianowicie, że arcybiskup poznański Jerzy Stroba zabiegał, aby stolicą nowej diecezji był Ostrów Wielkopolski, ale wybrano Kalisz z racji jego dawnej tradycji kościelnej i sanktuarium św. Józefa (w Ostrowie ulokowano konkatedrę).

* dsc_0189.jpg

W spotkaniu uczestniczyło ponad 100 osób, m.in. biskupi pomocniczy diecezji kaliskiej: Łukasz Buzun, paulin, i Teofil Wilski (jako emeryt rezyduje w Ostrowie) oraz wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg. Moderatorem spotkania był prof. Jerzy Pietrzak. Nie brakowało pytań z sali. Spotkanie uznano za bardzo interesujące i otwarte. W historii dyplomacji watykańskiej abp Józef Kowalczyk był trzecim Polakiem, który sprawował urząd nuncjusza apostolskiego (1989-2010), po abp. Mieczysławie Ledóchowskim (nuncjuszu w Belgii 1861-1866) i abp. Włodzimierzu Czackim (nuncjuszu we Francji 1879-1882). Natomiast autorem pierwszej monografii nuncjuszy apostolskich w Polsce był ks. Paweł Fabisz, proboszcz w Ostrowie 1868-18881.

* dsc_0160.jpgAbp J. Kowalczyk ofiarował staroście ostrowskiemu P. Rajskiemu kompletu swoich publikacji, starosta zrewanżował się podarowaniem albumu o powiecie ostrowski, książki o ks. Kazimierzu Rolewskim (proboszczu ostrowskim, którego proces beatyfikacyjnego jest w toku) oraz płyty z nagraniem piosenek do słów ks. Jana Twardowskiego.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 287