OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
MASKA na deskach Komedy
20 marca 2009 roku

MASKA na deskach Komedy

Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Ostrowie Wlkp. zainicjował i od 8lat jest organizatorem Przeglądu Form Teatralnych Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej MASKA. W „spotkaniach teatralnych” uczestniczą zespoły teatralne z południowej wielkopolski ze Szkół Specjalnych, Ośrodków Szkolno-Wychowawczych oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Celem przeglądu jest prezentacja dorobku artystycznego teatrów osób niepełnosprawnych, rozwijanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowań teatrem, kształtowanie stosunku uczniów i wychowanków do sztuki.

Przy tej okazji opiekunowie grup jak i sami podopieczni mogą wymienić doświadczenia oraz poszukiwać wspólnie nowych form rozwiązań teatralnych. Formy prezentacji są przeróżne, od widowisk słowno-muzycznych poprzez teatr cieni, pantomimę, teatr lalek, aż po przedstawienia kabaretowe. Odbiorcami prezentowanych spektakli są uczniowie ostrowskich szkół i przedszkoli, bowiem jednym z celów imprezy jest integracja ze społecznością lokalną. Dla nas, dla naszych uczniów jest bardzo ważne, że od lat nasze działania wspiera i jest z nami podczas każdego przeglądu starosta ostrowski. Bardzo mu za to dziękuję – wyjaśnia Beata Serbakowska, dyrektor ZSS w Ostrowie Wielkopolskim.

Przegląd odbył się w środę, 18 marca w Ostrowskim Centrum Kultury KOMEDA. Teatralnym zmaganiom młodych aktorów przyglądał starosta ostrowski.

Oglądam te prezentacje od wielu lat i zawsze z jednakowym wzruszeniem. Podziwiam tą młodzież za ich spontaniczność i szczerość wypowiedzi. Wiem jak wiele wysiłku muszą włożyć w to, aby pokonać własne słabości. Dlatego zawsze staram się znaleźć choć trochę czasu, aby z nimi w tym dniu być. Serdecznie gratuluję nagrodzonym i wszystkim uczestnikom przeglądu oraz twórcom tego przedsięwzięcia. Wykonali naprawdę wspaniałą i ważna pracę – podkreśla Włodzimierz Jędrzejak

Występy grup teatralnych oceniała profesjonalna komisja konkursowa (pedagog, teatrolog, scenograf), która przyznała nagrodę główną w formie statuetki w kategorii szkoły i ośrodki specjalne: – zespołowi Szkół Specjalnych z Kępna za przedstawienie „Świtezianka”. Ponadto przyznano 3 równorzędne wyróżnienia dla: Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Ostrowie za przestawienie „Panna Zielona”, Zespołowi Szkół Specjalnych w Ostrowie za „Rzepkę” oraz Zespołowi Szkół nr 11 z Kalisza za „Teatrzyk Podwórkowy”. W kategorii Warsztaty Terapii Zajęciowej nagroda główny przypadła Ośrodkowi Wiara Nadzieja Miłość w Odolanowie za spektakl „Oczekiwanie”, a wyróżnienie otrzymał WTZ Przygodzice za przedstawienie „ W krainie cudowności”. Ponadto każda grupa otrzymała dyplom uczestnictwa i nagrodę rzeczową.

W opinii jurorów poziom prezentacji konkursowych z roku na rok jest coraz wyższy, zaskakuje profesjonalizm instruktorów, niekonwencjonalne rozwiązania artystyczne, a przede wszystkim odważna, spontaniczna gra aktorów – mówi dr Anita Stefańska z Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu.

Gospodarze, czyli Zespół Szkół Specjalnych w Ostrowie ma na swoim koncie następujące osiągnięcia:

 • I miejsce za przedstawienie „Król Maciuś I” w roku 2007

 • Rok 2008, to II miejsce na podium za przedstawienie: „Coś tam w lesie huknęło”

 • Tegoroczne wyróżnienie zdobyli za przedstawienie „Rzepka”

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 611