OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Taniec na warsztacie
19 września 2017 roku

Taniec na warsztacie

Uczestnicy zajęć w Młodzieżowym Domu Kultury biorą udział w warsztatach tanecznych. Za nimi pierwszy weekend ćwiczeń, które prowadzą m.in. absolwenci placówki.

Warsztaty taneczne w ostrowskim MDK odbywają się od kilku lat. Te z tańca współczesnego i hip-hopu organizowane są z inicjatywy nauczycielek tańca: Alicji Zaremby i Katarzyny Zaremby. W miniony weekend, od 15 do 17 września 2017 roku, odbył się pierwszy cykl zajęć, drugi zaplanowany jest na dni od 22 do 24 września. W warsztatach uczestniczy około 60 osób, podzielonych na dwie grupy. To uczestnicy zajęć tanecznych z MDK.

* warsztaty_1

Warsztaty prowadzą absolwenci zajęć w placówce, którzy nadal zajmują się tańcem – są członkami teatrów tańca bądź studiują taniec. Z dziećmi i młodzieżą w MDK przez dwa weekend września pracują: Natalia Gryczka, Filip Hylewicz, Martyna Konowalska, Agata Motyl i Zuzanna Wojciechowska.

– Warsztaty to dla uczestników możliwość czerpania wiedzy od innych instruktorów, integracji, rozwoju w szerokim zakresie i nauka współpracy – mówi Alicja Zaremba z MDK.

Warsztaty są organizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury.

– Dzięki tym dodatkowym zajęciom ich uczestnicy poznają absolwentów grup tanecznych z naszej placówki. To dla nich także cenna lekcja, z której dowiadują się, jak i gdzie można dalej rozwijać swoje taneczne pasje – mówi szefowa MDK Anna Drobniewska.

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 152