OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Firmy z dofinansowaniem na start
20 września 2017 roku

Firmy z dofinansowaniem na start

23 tysiące złotych na założenie firmy. To forma bezzwrotnej dotacji, jaką udało się pozyskać 36-ciu osobom na założenie własnej działalności.  Wiele z dofinansowanych pomysłów to prawdziwe, innowacyjne biznesy.

* dsc_0277.jpg

Produkcja drukarek 3D wykorzystująca nowe technologie mechaniczne, odzysk i przetwórstwo plastiku, firma cateringowa, doradztwo i pośrednictwo w wyszukiwaniu korzystniejszych ofert na dostawę energii elektrycznej-  to przykładowe profile działalności firm, które rozpoczynają właśnie swoją działalność.  W kwietniu uruchomiony został projekt umożliwiający 45 osobom uzyskanie dotacji bezzwrotnej na założenie firmy w wysokości nawet do 23 tysięcy złotych jednorazowego wsparcia. Przez sito rekrutacji przeszło 36 ciekawych pomysłów.

* dsc_0293.jpg

- Jesteśmy na finiszu realizacji projektu, ostatnie osoby dopełniają formalności. Jednym z warunków otrzymania wsparcia jest utrzymanie działalności minimum przez rok. Udało się wesprzeć naprawdę ciekawe pomysły, które łączą pasję z działalnością zarobkową, m.in.  zainteresowania technologią, mechaniką, mechatroniką przekładane są na działalność gospodarczą- powiedział Mariusz Brandt prezes Stowarzyszenia Cube22.

Dnia 19 września 2017 roku w Starostwie Powiatowym odbyło się podpisanie czterech umów z osobami, które przeszły pozytywną weryfikację wniosków. Oni reprezentują działalności gospodarcze o ciekawych profilach. Dotowane firmy działają na terenie różnych miejscowości naszego powiatu.

- Będziemy przetwarzać materiały wtórne plastikowe. Materiał będzie sprowadzany z całego terenu powiatu ostrowskiego, mielony i przetwarzany na granulat. W tej chwili przerabiamy do 20 ton miesięcznie, a planujemy w dalszej perspektywie przerobić nawet do 5 ton dziennie. Na razi startujemy i sukcesywnie się rozwijamy – powiedział Jan Cierpka.

- Coraz częściej ludzie korzystają z usług cateringowej. Osoby samotne nie chcą gotować tylko dla siebie. Teraz na terenie gminy Sośnie i okolic będą mogły skorzystać z cateringu. Bo jedzenie to jest przecież największa przyjemność, jaka nas w życiu spotyka. Dlatego chcemy każdemu sprawić trochę przyjemności- powiedział Roman Lulek.

- Będziemy budować drukarki 3d. Nasz produkt jest własnoręcznie wyprodukowany, jest tani, bardzo dobrze drukuje. Może trafić do biur konstrukcyjnych, hobbistów, studentów, grafików. Drukarka ze zwykłego zdjęcia wykonuje model 3d a następnie figurkę. To naprawdę ciekawie wygląda- powiedział Mirosław Gaworski.

Całkowity koszt projektu „DO IT- dotujemy technologie” finansowanego z funduszy unijnych opiewał na kwotę ponad 1 miliona złotych.  To pomoc szkoleniowo - doradcza i finansowa dla mieszkańców powiatu ostrowskiego w wieku powyżej 30 roku życia, bezrobotnych i biernych zawodowo, dodatkowo spełniających któreś z dodatkowych kryteriów(  osoby długotrwale bezrobotne, osoby w wieku powyżej 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach).

Chętnym spełniającym powyższe wymagania zaoferowano szkolenia i doradztwo indywidualne umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia własnej firmy oraz grupowe doradztwo zawodowe na początku etapu, bezzwrotne wsparcie inwestycyjne na sfinansowanie pierwszych nakładów inwestycyjnych, wsparcie pomostowe szkoleniowo-doradcze – każdy przedsiębiorca mógł skorzystać ze wsparcia szkoleniowo-doradczego do kwoty 1850 zł,w tym z wybranego zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem szkolenia do kwoty 1050 zł.

Projekt „DO IT’’ – dotujemy technologie” realizowało Stowarzyszenie CUBE Centrum Usług Biznesowo- Edukacyjnych w partnerstwie z Powiatem Ostrowskim.  

Dodał(a): Zuzanna Jerzyk
Odwiedzin: 331