OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Nowy SOR pnie się do góry
21 września 2017 roku

Nowy SOR pnie się do góry

W dniu 21 września 2017 r. odbyło się wmurowanie symbolicznego kamienia węgielnego pod rozbudowywany Szpitalny Oddział Ratunkowy w ostrowskim szpitalu z pierwszą w regionie częścią dedykowaną dzieciom i młodzieży. Inwestycja warta ponad 5,5 mln zł zostanie zakończona i oddana do użytku w połowie przyszłego roku.  

* dsc_0386.jpg

W 2001 r. na bazie Oddziału Przyjęć i Pomocy Doraźnej powstał w ostrowskim szpitalu Zakład Ratownictwa Medycznego, którego kierownikiem został dr Marek Fułek, nestor medycyny ratunkowej. Nazwa Szpitalny Oddział Ratunkowy pojawiała się po kolejnym przekształceniu jednostki. W 2008 r. przy wsparciu środków unijnych oddział został gruntowanie przebudowany, zmodernizowany i wyposażony w sprzęt. Dziś SOR to jedno z najbardziej obleganych przez pacjentów miejsc w ostrowskim szpitalu i miejsce pierwszego kontaktu dla wielu pacjentów.

* dsc_0622.jpg

- ‘’W 2016 r. na SOR trafiło tu ponad 26 tys. pacjentów. W pierwszym półroczu 2017 było już 14 tys. osób. Ta skala i przyrost pokazuje potrzebę zwiększenia powierzchni oddziału i doposażenia w sprzęt medyczny’’ – powiedział Dariusz Bierła Dyrektor ostrowskiego szpitala.

Cała inwestycja kosztować będzie ponad 5,5 mln zł, ale na podkreślenie zasługuje fakt, że udało się pozyskać środki unijne w wysokości ok. 3,3 mln zł.

* dsc_0434.jpg

- ‘’Sukcesem tej inwestycji jest właśnie to, że udało się pozyskać znaczące środki zewnętrzne. Kiedy myślę, że już w połowie przyszłego roku uda się oddać pacjentom to miejsce to serce się raduje. To kolejna nasza inwestycja. Przyjdzie czas, że pokażemy jak wiele milionów udało się już zainwestować w ostrowski szpital. Zawsze podkreślam, że dzieje się tak przy wsparciu całej Rady Powiatu, wszystkich radnych, za co teraz im dziękuję’’ – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

* dsc_0382.jpg

W wyniku realizacji projektu nastąpi zwiększenie liczby stanowisk wstępnej intensywnej terapii dla osób dorosłych z 2 do 5, utworzenie 2 nowych stanowisk wstępnej intensywnej terapii dla dzieci i młodzieży oraz zwiększenie liczby stanowisk w obszarze obserwacyjnym z 6 do 8. W ramach projektu powstaną również 2 nowe gabinety konsultacyjne.

Ze względu na szybko rozwijającą się działalność Oddziału Pediatrycznego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci oraz Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej z Pododdziałem Leczenia Oparzeń zaszła konieczność wyodrębnienia w strukturach SOR obszaru dedykowanego wyłącznie dla dzieci w stanie zagrożenia życia i zdrowia, głównie dzieci z urazami wielonarządowymi, oparzeniami, ciężkimi niewydolnościami układu krążenia i oddychania.

* dsc_0558.jpg

Projekt obejmuje utworzenie 2-łóżkowego obszaru wstępnej intensywnej terapii dla dzieci i młodzieży. Każde z tych dzieci trafi na obszar wstępnej intensywnej terapii dla dzieci Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Po wstępnej diagnostyce i ustabilizowaniu funkcji życiowych dzieci te trafią następnie na właściwe do schorzenia oddziały szpitalne.

* dsc_0381.jpg

Po podpisaniu uroczystego wmurowania aktu erekcyjnego dokonali: Posłowie na Sejm Tomasz Ławniczak i Jarosław Urbaniak, Starosta Ostrowski Paweł Rajski, Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego Andrzej Leraczyk, Wicestarosta Roman Pacholczych, Dyrektor Szpitala Dariusz Bierła, Zastępca Dyrektora Piotr Skoczylas oraz Lucyna Szymankiewicz Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Pielęgniarstwa Ratunkowego Oddziałowa SOR.

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 426