OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
„Nie ma śmieci – są surowce”
22 września 2017 roku

„Nie ma śmieci – są surowce”

Młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych po raz kolejny włączyła się w akcję „Sprzątanie Świata - Polska 2017”. Dzięki młodym ludziom z miejskiego krajobrazu zniknęło blisko 5 ton śmieci.

„Sprzątanie świata - Polska” jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska. W Polsce akcję od 1994 roku koordynuje Fundacja „Nasza Ziemia”. „To wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko” – czytamy na portalu fundacji. Tym razem hasło przewodnie nawiązywało do idei segregacji i przetwarzania odpadów: „Nie ma śmieci – są surowce”.  

W tegoroczne „sprzątanie świata”, które miało miejsce 15 września 2017r. zaangażowała się młodzież oraz nauczyciele z 15 szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Ostrowskiego. Uczniowie sprzątali głównie tereny wokół własnych szkół, miejskie tereny zielone, otoczenie „Orlików”, a także parki i okolice Stawu Szulca w Ostrowie.

* dsc03623.jpg

Starostwo Powiatowe zapewniło uczestnikom worki i rękawice ochronne oraz pokryło koszty wywozu odpadów zebranych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego. W akcję włączyły się również samorządy gminne: Urząd Gminy i Miasta Odolanów oraz Urząd Gminy Przygodzice, które sfinansowały odbiór odpadów zebranych przez uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych zlokalizowanych na ich terenie.

W czasie akcji udało się zebrać aż 4.909 kg odpadów!
Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 158