OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Szlakiem bojowym 60 Pułku Piechoty
27 września 2017 roku

Szlakiem bojowym 60 Pułku Piechoty

W 78. rocznicę Bitwy nad Bzurą na cmentarzu wojennym w miejscowości Granica odbyły się uroczystości patriotyczno- religijne. Na zaproszenie wójta gminy Kampinos oraz burmistrza Miasta i Gminy Błonie wzięła w nich udział delegacja z Ostrowa Wielkopolskiego.

W uroczystościach, które odbyły się w dniu 16.09.2017 r., Powiat Ostrowski reprezentował Poseł na Sejm Tomasz Ławniczak, poczet sztandarowy Z.Ż.W.P. koło nr 2 w Ostrowie Wielkopolskim z prezesem mł. Chor. Antonim Łukomskim, przedstawiciele rodzin poległych żołnierzy z 60 p.p. w Puszczy Kampinoskiej, 56 p.p. Krotoszyna z Andrzejem Mielcarkiem na czele oraz mieszkańcy gminy i powiatu ostrowskiego.

* dsc01095.jpg

Delegacja reprezentantów władz, rodzin poległych żołnierzy oraz harcerze złożyli wieńce kwiatów i zapalili znicze. Występ dzieci, które zaprezentowały żywą „lekcję historii”, uświetnił uroczystość. W krótkim przedstawieniu zaprezentowały one szlaki bojowe 60. i 56. Pułku Piechoty. Na zakończenie Andrzej Mielcarek podziękował za zaproszenie na uroczystość, za opiekę  i dbanie o groby swojego potomka i innych poległych tu żołnierzy. Wręczył także gospodarzom powiatowe upominki.

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 289