OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Żonkilowe Pole Nadziei w Bursie Szkolnej
28 września 2017 roku

Żonkilowe Pole Nadziei w Bursie Szkolnej

26 września 2017 roku w Bursie Szkolnej miała miejsce uroczystość inaugurująca jesienną edycję otwierania  żonkilowych „Pól Nadziei”. Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum św. Józefa” od lat propaguje ideę tworzenia Pól Nadziei jako wyrazu solidarności z osobami cierpiącymi na choroby nowotworowe.

W tym roku Bursa Szkolna dołączyła do placówek propagujących tą ideę, tworząc  żonkilowe pole na terenie swojej placówki. Uroczystość zaszczycili obecnością przedstawiciele władz: Poseł na Sejm RP – Tomasz Ławniczak, Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – Beata Klimek, Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego – Andrzej Leraczyk, przedstawiciel Senatora Łukasza Mikołajczyka – Dawid Korzeniewski, sekretarz Powiatu Ostrowskiego – Mirosław Rychlik, pełnomocnik Prezydenta d/s organizacji pozarządowych – Lidia Sobócka, a także duchowni: kapelan „Hospicjum św. Józefa” – ks. Łukasz Olejnik, proboszcz Parafii  św. Wojciecha w Lewkowie – ks. Bronisław Chorzępa oraz przedstawiciele Rady Osiedla nr 4  i Ostrowskiego Klubu Amazonek. Na uroczystości obecne były także delegacje kół wolontariatu ze wszystkich szkół i przedszkoli współpracujących z Towarzystwem Przyjaciół Chorych.

* dsc_0020__kopiowanie_.jpg

Gości powitała dyrektor Bursy Szkolnej Marzena Mocek, która przedstawiła dotychczasowe działania charytatywne bursowego Klubu Wolontariusza. Wyraziła również nadzieję, że w bursie nie zabraknie młodzieży o otwartych sercach, gotowych do niesienia pomocy innym a zakładane Pole Nadziei będzie jednym z pierwszych kroków na drodze dalszej współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Chorych. Następnie głos zabrała Prezes Towarzystwa Irena Kasprzak przedstawiając krótki rys historyczny oraz ideę działania TPCH „Hospicjum św. Józefa”. Podziękowała za wszelkie otrzymane wsparcie zarówno od władz, jak i współpracujących z nią wolontariuszy.

* dsc_0064__kopiowanie_.jpg

Zaproszeni goście mieli okazję wysłuchać wzruszającego programu artystycznego przygotowanego przez bursową młodzież  pod kierunkiem wychowawców bursy Grzymisławy Dobrek i Lucyny Kelner – głównych inicjatorek nawiązania współpracy z „Hospicjum św. Józefa”.

Kulminacyjnym punktem uroczystości było wspólne sadzenie żonkilowych cebulek. Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem w nowo wyremontowanej bursowej świetlicy.

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 237