OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Stypendia Starosty wsparciem dla młodych
29 września 2017 roku

Stypendia Starosty wsparciem dla młodych

Pięćdziesięciu najlepszych i najbardziej uzdolnionych uczniów, którzy uczęszczają do powiatowych szkół, odebrało wczoraj Stypendia Starosty Ostrowskiego im. ks. Jana Kompałły. To wsparcie finansowe o wartości 1500 zł.

* dsc_0204.jpg

Wyróżnieni uczniowie prezentują różnorodność charakterów, profesji i zainteresowań. Z grona ponad 6000 tysięcy uczniów powiatowych szkół, Ci uzyskali największe osiągnięcia w wielu dziedzinach.Dla niektórych uczniów, wczorajsza uroczystość była swoistą powtórką, bowiem 5 otrzymało stypendia po raz trzeci,  11 po raz drugi, a dla 34 były to pierwsze doświadczenia z tego rodzaju wyróżnieniem. Stypendia, którym patronuje budowniczy I LO, ks. Ja Kompałła, przyznane zostały po raz szósty. W auli właśnie I LO dyplomy wręczyłStarosta Ostrowski oraz Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego.

* dsc_0179.jpg

- ‘’To już szósta edycja Stypendiów Starosty Ostrowskiego, ale wyjątkowa z tego rodzaju, że zwiększyliśmy kwotę i od tego roku wynosi ono 1500 zł, a chciałbym, żeby jeszcze wzrosło. Wiem, że wielu z was nie uczy się dla ocen, ale jest to forma zachęty i podziękowania za wkładany trud, za czas spędzony nad książką, na treningach czy próbach. Wszystkim stypendystom szczerze gratuluję’’ – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

Jak podkreślano podczas uroczystości stypendia starosty mają w założeniu elitarny charakter. To poszczególne szkoły i placówki typują tych, ze swoich uczniów, którzy osiągali najlepsze wyniki oraz odnosili sukcesy w różnych dziedzinach. Wnioski są opiniowane przez Kapitułę, w skład której wchodzą Wicestarosta Ostrowski Roman Pacholczyk, Przewodnicząca Komisji Edukacji Rady Powiatu Katarzyna Spiżak oraz Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Leraczyk.

- ‘’Obrady kapituły, były bardzo burzliwe bowiem wpłynęło 56 wniosków, a uhonorować mogliśmy tylko 50 uczniów. To trudna decyzja wybrać najlepszych. Warto podkreślić, że wśród nagrodzonych - 11 uczniów mieszka poza Powiatem Ostrowskim, dojeżdża do naszych szkół z oddalonych o wiele kilometrów miejscowości ‘’ – powiedział R. Pacholczyk.

Zespół Szkół Ekonomicznych

Agnieszka Czaska- przyszły technik ekonomista z ambicjami i średnią 5,36. Reprezentowała szkołę w etapie rejonowym Olimpiady Wiedzy o Biznesie i  Innowacjach oraz Olimpiadzie Ekonomicznej. Jej pasją są przedmioty ekonomiczne, matematyka i języki obce.

Wioletta Kurek- łączy pasję do matematyki i przedmiotów humanistycznych jest m.in. znakomitą recytatorką i finalistą Ogólnopolskiej Olimpiadzie Teologii Katolickiej. W minionym roku miała stuprocentową frekwencję  i najwyższą średnią ocen w szkole 5,5.

Aleksandra Ławicka - reprezentantka szkoły w konkursach językowych i wiedzy o Unii Europejskiej ze średnią  5,41. Uczestniczka stażu w Anglii. Zaangażowała się w akcję charytatywną „Niech wszyscy mają święta” oraz imprezę „Ostrowski Test Coopera”. promującą zdrowy styl  życia.

Jakub Szefer - obowiązkowość,  sumienność i pracowitość to jego cechy. Młody człowiek, na którym zawsze można polegać i wzorowy uczeń ze średnią 5,33 posiadający wiedzę z różnych dziedzin życia. Szczególnie wysokie wyniki osiąga w  przedmiotach ekonomicznych,  w historii, języku polskim niemieckim.

Artur Reszelewski - przyszły technik logistyk znany przede wszystkim z kariery i sukcesów sportowych. Multimedalista w speedrowerze, uprawia tę dyscyplinę od 5 lat. Medalista i uczestnik Mistrzostw Europy, Polski i Okręgu.

 * dsc_0185.jpg

Zespół Szkół Muzycznych

Klaudia Kupczyk - utalentowana pianistka, laureatka Konkursu Pianistycznego „Chopin dla Najmłodszych’’ w Antoninie, na którym otrzymała wyróżnienie, uczestniczka warsztatów Pianistycznych w Poznaniu oraz w Konserwatorium Moskiewskiego.

Miłosz Lewek- z powodzeniem godzi naukę w muzycznej i LO osiągając wysokie wyniki. Jako instrumentalista-flecista aktywnie i wzorowo reprezentuje szkołę muzyczną na konkursach, koncertach oraz warsztatach muzycznych. Uczeń uzdolniony także sportowo, jako piłkarz TP Ostrovia 1909 występował w Wojewódzkiej Lidze Juniorów Młodszych.

* dsc_0192.jpg

     II Liceum Ogólnokształcące

Emilia Wewior- średnia ocen 5,25. Laureatka Brązowego Wilka oraz nominacji do Złotego Wilka w Ogólnopolskiej Olimpiadzie „Zwolnieni z Teorii” za projekt „Przybij łapę”. Uczestniczyła w licznych konkursach m.in. Supertalent Językowy, English Ace, Deutschfreund oraz Sprachdoktor.

Kacper Sointa - średnia 5,40 Realizuje rozszerzony program nauczania z matematyki, fizyki i informatyki. Biegle włada niemieckim osiągając bardzo dobre wyniki w ogólnopolskich oraz wojewódzkich konkursach, dwukrotnie uplasował się wśród trzydziestu najlepszych uczniów w Wielkopolsce w konkursie języka niemieckiego Sprachdoktor. Jego pasją jest filmowanie.

Marcin Bzik - średnią 5,38. Uczestnik i laureat licznych konkursów o zasięgu szkolnym oraz pozaszkolnym. Zajął 1. miejsce w  Konkursie „Ochrona przyrody w Polsce”, 2.miejsce w konkursie „Życie i twórczość Władysława Reymonta” w Międzywojewódzkim Pieszym Rajdzie Reymontowskim oraz 8. miejsce w  województwie w Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego Sprachdoktor.

Joanna Wolińska- uczennica profilu biologiczno-chemicznego, a jednocześnie laureatka wielu konkursów poetyckich i historycznych, m.in. II wyróżnienia w etapie międzywojewódzkim VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci- Bohaterowie Niezłomni’’ Nie obce są jej nauki ścisłe obecnie jest w trakcie pisania pracy badawczej na Ogólnopolską Olimpiadę Biologiczną.

Jan Sobieraj - to uczeń o wyjątkowych uzdolnieniach, który umiejętności i wiedzę przekłada w liczne sukcesy w konkursach. Największym jest tytuł laureata Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego. Jest także twórcą wielu projektów naukowych, takich jak: Zwolnieni z teorii, Młodzi w grze, Wiek to tylko liczba. Ostatni z nich zakończył się udziałem w Wielkim Finale Zwolnionych z teorii.

* dsc_0207.jpg

Zespół Szkół Technicznych

Jakub Niwa- osiągnął celujące wyniki w nauce i promocję z wyróżnieniem. Reprezentant szkoły w konkursach i olimpiadach technicznych na szczeblu wojewódzkim osiągając wysokie lokaty. Wśród młodzieży szkolnej i nauczycieli uchodzi za wzór i cieszy się autorytetem.

Paweł Szymczak – uczestnik licznych konkursów (na szczeblu ogólnokrajowym, wojewódzkim i powiatowym), w których wykazał się wiedzą i umiejętnościami z przedmiotów zawodowych, ścisłych i humanistycznych. Chętnie służy pomocą innym, m.in. jako wolontariusz opiekował się dziećmi ze szczególnymi trudnościami podczas zajęć edukacyjnych.

Mikołaj Stasiak - uczeń czwartej klasy technikum o kierunku informatycznym. W roku szkolnym 2016/2017 osiągnął się średnią ocen 5,6 oraz zachowanie wzorowe. Jego zainteresowaniami jest programowanie, przedmioty ścisłe i podróże kosmiczne.

Rafał Szymanowski - jest sumiennym, rzetelnie wywiązującym się z powierzonych zadań. Osiąga nadzwyczajne sukcesy w konkursach i olimpiadach ogólnopolskich. Posiada wiedzę wykraczającą poza program nauczania, nieustannie ją samodzielnie poszerza.

Kacper Gwiazda - uczeń wybitnie uzdolniony sportowo. Zdobył 3. miejsce w biegu na 110m przez płotki na Mistrzostwach Woj. Wielkopolskiego, 3. miejsce w sztafecie 4x100m i 4.miejsce na 200m na Ogólnopolskich Zawodach Zrzeszenia LZS. W sierpniu 2017 r. zajął 3. miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w 10-boju.

* DSC_0225 

III Liceum Ogólnokształcące

Ola Kasałka - prymuska ze średnią ocen 5,82 zaangażowana w wiele przedsięwzięć organizowanych zarówno w szkole, jak i poza nią. Finalistka Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy, 2 miejsce w etapie wojewódzkim Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. Pasjonuje się m.in. muzyką i śpiewem.

Izabela Zimniak - to uczennica o wszechstronnej wiedzy i uzdolnieniach ze średnią ocen 5,81. Jej interdyscyplinarne zainteresowania pozwalają na połączenie wiedzy z geografii, biologii, nauk społecznych i ekonomicznych. Zajęła m.in. VI miejsce w ogólnopolskim finale VI Olimpiady Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy oraz olimpiadach geograficznej i przedsiębiorczości.

Nicole Gajewska - sympatyczna poliglotka. Z powodzeniem brała udział w licznych konkursach lingwistycznych. Największym osiągnięciem był II stopień Olimpiady Języka Francuskiego, ale zdobywała wysokie lokaty także w Konkursie Tłumaczeniowym Ziemi Kaliskiej, Powiatowym Konkursie Gramatycznym z Języka Angielskiego czy Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych.

Olga Owczarczak – niezwykle pracowita uczennica ze średnią 5,89. Stypendystka Prezesa Rady Ministrów, której pasją jest muzyka. Śpiewa w szkolnym chórze, ale także gra na flecie w zespole muzyki dawnej Effascinato. W Letniej Akademii Muzyki Dawnej z tym zespołem w nagrodę koncertowała w Wilanowie. Mimo tylu zajęć znajduje czas na wolontariat.

Julia Banasiak – uczennica ze średnią 5,82 o niezwykłych uzdolnieniach muzycznych i wokalnych. Gra na fortepianie, śpiewa i ma na tym polu olbrzymie sukcesy. Zdobywczyni głównych nagród na przeglądach w Bułgarii, Włoszech oraz Polsce. Tylko w tym roku wywalczyła III miejsce w IX Festiwalu Piosenki Młodzieżowej w Jarocinie „Śpiewaj i walcz”. Bardzo dobra znajomość angielskiego owocuje sukcesami w konkursach językowych.

* dsc_0239.jpg

Zespół Szkół Usługowych

Monika Dycfeld - uczennica w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, ubiegłoroczna stypendystkaPrezesa Rady Ministrów. Brała udział w wielu konkursach m.in. w szkolnym etapie Powiatowego Konkursu Ortograficznego, Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej zaangażowana w Ostrowski Festiwal Stylu i Urody, i Festiwal Smaków.

Jagoda Lepka - uczennica o 100 proc. frekwencję kształci się w zawodzie fryzjerki.Wyróżnia się nie tylko wysokimi osiągnięciami w nauce, ale przede wszystkim dużym zaangażowaniem w życie społeczności szkolnej i środowiska. Bierze udział w wielu akcjach profilaktyczno-wychowawczych, projektach, imprezach i różnorodnych uroczystościach.

Weronika Orłowska – umie dzielić czas pomiędzy zajęcia obowiązkowe i poświęcanie czasu dla innych. Sportsmenka, uczestniczka wielu konkursów m.in. Mistrzostw Powiatu Ostrowskiego w Lekkiej Atletyce, w kategorii pchnięcia kulą, ale także Konkursu Wiedzy Biblijnej, Olimpiady Teologii Katolickiej czy też Konkursu Języka Niemieckiego dla Szkół Ponadgimnazjalnych.

Roksana Łuczak - pomimo młodego wieku posiada dużą wiedzę i umiejętności zawodowe. Wyróżnia ją profesjonalizm i wysoka kultura osobista. Jej ogromnym sukcesem było I miejsca w I Kaliskim Konkursie Uczniów Fryzjerstwa, ale ma także na swoim koncie II miejsce w konkursie recytatorskim „Codzienność, która zaskakuje, bawi, zadziwia”.

Joanna Pospiech - posiada wyjątkowe uzdolnienia artystyczne, dzięki czemu jej fryzury to prawdziwe dzieła sztuki. Zdobyła I miejsce Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodych Krawców i Projektantów „Mała Pętelka” Swoje ambicje zawodowe uczennica realizuje biorąc udział w szkoleniach branżowych oraz stażu zawodowym w Niemczech.

* dsc_0252.jpg

IV Liceum Ogólnokształcące

Eliza Bonk - średnia ocen: 5,56.Chętnie bierze udział w konkursach przedmiotowych. Zajęła I miejsce w Debatach w języku niemieckim, II miejsce w Konkursie gramatycznym z języka niemieckiego oraz III miejsce w Konkursie wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego. Była członkiem szkolnego mini przedsiębiorstwa „Enigma”.

Klaudia Krauze - średnia ocen: 5,56 . Uczennica bardzo zaangażowana w życie klasy, szkoły. Zawsze gotowa do pomocy innym. Ma różnorodne zainteresowania i pasje. Często reprezentowała szkołę w różnych konkursach np. wiedzy o Hiszpanii czy wiedzy o krajach anglojęzycznych.

Paulina Fikus - średnia ocen: 5,67. Przewodnicząca Samorządu Szkolnego. Osoba aktywna, ambitna, z inicjatywą. Brała udział w różnych konkursach językowych, recytatorskich, sportowych. Przeprowadziła m.in. lekcje języka polskiego dla niemieckich uczniów przebywających w IV LO w ramach wymiany międzynarodowej.

Katarzyna Mrugała - średnia ocen: 5,11. Jest mocno zaangażowana w życie szkoły, niezwykle ambitna, pełna inwencji i chęci działania. Uczestniczyła w debatach języka angielskiego i hiszpańskiego, konkursie wiedzy o Hiszpanii, brała czynny udział w projekcie „Schule im Wandel”  prowadząc lekcje z angielskiego i hiszpańskiego dla klas pierwszych.

Agnieszka Sieroń – średnia ocen : 5,0.Reprezentuje szkołę w zawodach sportowych - zajęła IV miejsce drużynowo w Mistrzostwach Powiatu w Piłce Koszykowej Dziewcząt. Sukcesem Agnieszki jest zdobycie dwóch pierwszych miejsc w II Ogólnopolskim Konkursie Matematyka & GeoGebra MaGIK.

* dsc_0263.jpg

Zespół Szkół Budowlano – Energetycznych

Magdalena Binkowska - nienaganna frekwencja i znakomite wyniki oraz otwartość w nauce zjednują jej sympatię rówieśników i nauczycieli. Uczestniczka i laureatka wielu konkursów zdobyła m.in. 1 miejsce ex aequo w projekcie „Zaprojektuj z nami” – na zagospodarowanie terenu Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrodowa.

Daria Piaskowska - zdolność  logicznego myślenia to jej atut. Jest uczennicą, która posiada bardzo szeroką wiedzę w dziedzinie przedmiotów ogólnokształcących jak i zawodowych związanych z kierunkiem kształcenia, wykraczającą poza zakres materiału obowiązującego w szkole, chętnie też angażuje się w nowe projekty.

Miłosz Niwa - młody człowiek z pasją. W tym roku dotarł do ogólnopolskiego finału Olimpiady Tematycznej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768-1864. Za wolność Waszą i naszą”. Osiąga także doskonałe wyniki również z przedmiotów ścisłych i zawodowych.

Dawid Raburski - posiada bardzo szeroką wiedzę w dziedzinie matematyki, języka angielskiego, polskiego i przedmiotów zawodowych, wykraczającą poza zakres materiału obowiązującego w szkole. Angażuje się w działania na rzecz szkoły i innych.

Anna Szymańska - to wzorowa uczennica i sportsmenka z międzynarodowymi sukcesami. Członek Reprezentacji Polski w Kicboxingu na Mistrzostwach Świata Juniorów i Kadetów w Dublinie. Wicemistrzyni Polski juniorek starszych w wymagającej formule full – contact. Doskonale łączy pasje i treningi sportowe z nauką w szkole.

* dsc_0275.jpg

Zespół Szkół Transportowo – Elektrycznych CKU

Krystian Frąszczak - średnia ocen w szkole 5,33. Dwukrotnie otrzymał stypendium od Premiera. Uzdolniony w dziedzinie języków obcych, szczególnie języka angielskiego. Uczestniczył w Konkursie Języka Angielskiego Zawodowego Professional English. Brał udział „Mistrz Gramatyki” w Międzynarodowym Konkursie Języków Obcych oraz powiatowym etapie konkursu „Poezja polska w przekładzie na języki obce”.

Hubert Kopras - najwyższa średnią ocen w szkole 5,6, a z większości przedmiotów zarówno zawodowych, jak i ogólnokształcących osiąga celujące wyniki w nauce. Laureat I miejsca w Szkolnym Konkursie Chemicznym oraz bibliotecznym pn. „Jan Paweł II”. Przewodniczący samorządu klasowego.

Szymon Młynarczyk - średnia ocen 5,15. Uzdolniony z przedmiotów zawodowych, jak i ogólnokształcących. Uczestnik stażu zawodowego w Wielkiej Brytanii w ramach projektu „Europejski Mechanik Samochodowy z Ostrowa Wielkopolskiego”, ale także członek szkolnego zespołu teatralnego, z którym zdobył „Deskę teatralną” - nagrodę w Powiatowym Konkursie Recytatorskim.

Grzegorz Szymankiewicz - średnia 5,14 i oceny celujące z większości przedmiotów zawodowych. Poszerzał wiedzę zawodową, biorąc udział w Wewnętrznym Konkursie Wiedzy Elektrycznej, w którym zajął IV miejsce. Przejawia także zainteresowania i uzdolnienia sportowe brał m.in. udział w kolarskim Klasyku Skalmierzyckim.

* dsc_0283.jpg

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych CKU  

Alicja Bielecka – uczennica klasy klasa zarządzania kryzysowego. Członek kółka recytatorskiego „Defacto” oraz kabaretu „CI…SZA”. Ma na swoim koncie wiele sukcesów sportowych w lekkiej atletyce m.in. pierwsze miejsce w mistrzostwach powiatu szkół ponadgimnazjalnych oraz w Mistrzostwach Wielkopolski LZS.

Marcin Bartoś – osiąga bardzo dobre wyniki w nauce, aktywnie uczestniczy w życiu klasy, szkoły oraz środowiska. Zawsze odpowiedzialnie wypełnia powierzone mu zadania i rozwija swoje zainteresowania w technikum rolniczym. Reprezentował szkołę w licznych zawodach sportowych.

Klaudia Derdas – uczennica klasy II Liceum osiąga celujące i bardzo dobre wyniki w nauce. Angażuje się w liczne wyjazdy promujące szkołę w środowisku lokalnym, chętnie promuje ideę klas mundurowych wśród rówieśników. Klaudia jest pilnym uczniem, a otwartością na niesienie pomocy innym zjednuje sobie sympatię kolegów.

Kamil Guzenda – osiąga celujące oraz bardzo dobre wyniki w nauce. Działa na rzecz szkoły m.in. angażując się w liczne wyjazdy promujące szkołę i inicjuje dodatkowe działania na terenie placówki. Reprezentuje szkołę w licznych konkursach matematycznych, informatycznych i językowych na szczeblu szkolnym i międzyszkolnym.

* dsc_0296.jpg

I Liceum Ogólnokształcące

Arkadiusz Brudno – średnia 5,89 – wybitnym humanista, laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, finalista Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Antyku. Jego pasją jest dziennikarstwo co przekłada się na redagowanie szkolnej gazety BOMBA oraz opracowanie projektu grantowego „Komeda – absolwent I Liceum”.

Mikołaj Leki – średnia ocen 5,88 – uczeń wszechstronnie uzdolniony, ale jego główne zainteresowania to matematyka i fizyka. Zdobył wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym KANGUR. Jego pasją jest również literatura fantasy, numizmatyka oraz kręcenie filmów krótkometrażowych.

Agnieszka Gierz – średnia ocen 5,88 – uczennica o szczególnych uzdolnieniach matematycznych. Stypendystka krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. Uzyskała wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym KANGUR oraz była finalistką konkursu matematycznego KOMA na Uniwersytecie Wrocławskim. Jej dodatkową pasją jest piłka siatkowa.

Iga Rygusiak – średnia ocen 5,75 – uczennica wszechstronnie uzdolniona. Jej pasją jest sport a szczególnie koszykówka. Wspólnie z drużyną zdobyła mistrzostwa powiatu oraz wicemistrzostwo rejonu. Bardzo aktywnie brała udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom” współpracując z ostrowskimi przedszkolami.

Daria Dobrasiak – średnia ocen 5,56 – jest wybitnie utalentowana plastycznie. Drugi raz z rzędu wygrała konkurs na plakat Ogólnopolskiego Festiwalu Filmowego GRAND PRIX KOMEDA – Muzyka Polskiego Filmu. Jej pasją jest architektura i jazda konna.

* dsc_0300.jpg

Uroczystość uświetnił występ młodych artystów ze Studia Wokalnego Art. Musica pod kierownictwem Ewy Borowicz- Kasznickiej, działającego w Młodzieżowym Domu Kultury. Na scenie zaprezentowali się nagrodzeni wieloma nagrodami, doświadczeni licznymi występami na międzynarodowych festiwalach m.in. we Włoszech i Bułgarii: Julia Banasiak (tegoroczna stypendystka), Wiktoria Prajzner, Nikola Bielecka oraz Konrad Biały. Spotkanie zakończyło się wspólnym poczęstunkiem.

Dodał(a): Zuzanna Jerzyk
Odwiedzin: 830