OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Obóz integracyjno– edukacyjny klas pierwszych
2 października 2017 roku

Obóz integracyjno– edukacyjny klas pierwszych

Na terenie stanicy harcerskiej na ostrowskich Piaskach odbył się kolejny 3-dniowy obóz integracyjno – edukacyjny klas pierwszych w ZSP CKU w Przygodzicach, dla uczniów klas mundurowych- zarządzania kryzysowego i wojskowej.

Pierwszy dzień rozpoczął się od przygotowania obozowiska. Wspólna praca sprzyjała zacieśnianiu znajomości. Czasu na odpoczynek było niewiele, gdyż po ustawieniu namiotów i ich niezbędnym wyposażeniu, natychmiast rozpoczęły się zajęcia – musztra, zasady posługiwania się bronią, elementy samoobrony. Dodatkowo uczniowie mieli możliwość zapoznania się ze sprzętem znajdującym się na wyposażeniu Straży Pożarnej i Policji. Niezbędne informacje przekazywali uczniom obecni na obozie policjanci jak i strażacy. Przerwy w zajęciach wykorzystano nie tylko na posiłki ale również przygotowanie listy wart zabezpieczających teren stanicy na okres dwóch najbliższych nocy.

* img_0831.jpg

Drugi dzień to zajęcia prowadzone przez instruktorów firmy „Defendu” z Poznania powiązanej z Fundacją Byłych Żołnierzy Jednostek Specjalnych „Grom”. Uczniowie uzyskali podstawową wiedzę dotyczącą „czarnej” i zielonej” taktyki. Mieli okazję zapoznać się
z „Defendu”– systemem samoobrony.

W ostatnim dniu obozu uczniowie uczestniczyli w zajęciach z pierwszej pomocy, ćwiczeniach taktycznych. Pomiędzy zajęciami uczniowie mieli za zadanie złożenie namiotów.

Obóz zakończył się apelem w którym uczestniczył Dyrektor ZSP CKU w Przygodzicach Tomasz Guliński, który podziękował nauczycielom, instruktorom za wysiłek włożony
w organizację i przeprowadzenie zajęć podczas obozu. Podziękowania zostały przekazane również uczniom klas drugich i trzecich, którzy opiekowali się „pierwszakami”, jak również samym uczestnikom za zdyscyplinowanie i aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Obóz przeszedł do historii ale należy mieć nadzieję, że zdobyta podczas zajęć wiedza
i umiejętności będą przydatne w czasie 3- letniej nauki. Ważne są również przyjaźnie jakie zawiązały się podczas obozu, jak również możliwość wzajemnego poznania się uczniów z ich wychowawcami.

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 168