OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Jubileusz 70-lecia Przygodzickiej Szkoły
28 września 2017 roku

Jubileusz 70-lecia Przygodzickiej Szkoły

- Każde pokolenie ma własny czas, każde pokolenie chce zmienić świat- hasło to przyświecało obchodom Jubileuszu 70 –lecia szkoły, które odbyły się 16 września 2017 roku w ZSP CKU w Przygodzicach.

Inicjatorami tej uroczystości było Przygodzickie Stowarzyszenie Absolwentów przy współpracy z nauczycielami, pracownikami oraz uczniami szkoły. Obchody 70–lecia rozpoczęły się Mszą Św. w kościele parafialnym w Przygodzicach. Część oficjalna odbywała się na terenie szkolnego boiska. Dyrektor placówki Tomasz Guliński przypomniał historię szkoły, opowiedział o placówce, która stanowiła dom dla wielu pokoleń, miejsce kreatywnej i entuzjastycznej pracy przepełnionej ciepłem, przyjaźnią, radością i otwartością.

* dsc_0223.jpg

W obchodach jubileuszowych uczestniczyli m.in. byli dyrektorzy szkoły, emerytowani nauczyciele, pracownicy i absolwenci oraz cała rzesza aktualnej społeczności szkolnej. Wielu wzruszeń dostarczyły spotkania nauczycieli z absolwentami oraz koleżankami i kolegami z dawnych klas. To jednocześnie znakomita okazja do refleksji, powrotu do atmosfery lat młodzieńczych. Kroniki szkolne i dawne zdjęcia przywołały wspomnienia zdarzeń, które bezpowrotnie minęły, ale kojarzą się z tym co najlepsze.

Jubileusz uświetniły przemówienia zaproszonych gości, wspomnienia absolwentów, które stanowiły sentymentalny powrót do przeszłości. Kwintesencją uroczystości był program artystyczny przygotowany przez uczniów pod opieką J. Zbroi, A. Walendowskiej, J. Ligockiej pt. Szanujmy wspomnienia.

Dzień ten był też okazją do podsumowania minionych osiągnięć i sukcesów, czasem na wyrażenie uznania i podziękowania za zaangażowanie, wytrwałość i pracę włożoną w wychowanie i kształcenie kolejnych pokoleń młodzieży.

Okolicznościowy tort zakończył część oficjalną Jubileuszu. Wspólna zabawa trwała do białego rana. Komitet Organizacyjny wykonał wielką pracę, by wszyscy uczestnicy Zjazdu mogli poczuć się wyjątkowo. Dzięki hojności sponsorów, impreza jubileuszowa zyskała należytą oprawę. Każdy uczestnik spotkania otrzymał księgę pamiątkową pt. 70 lat naszej szkoły, której autorem jest Wiesława Sapieja-Nowicka oraz filiżankę ze zdjęciem szkoły i internatu. Autorem okładki oraz zdjęcia na jest jeden z absolwentów Mariusz Sójka. Organizatorzy zapraszają już na kolejny jubileusz za 10 lat.

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 315