OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Koncert na podsumowanie
2 października 2017 roku

Koncert na podsumowanie

Blisko 30 dzieci wystąpiło na koncercie wokalno-baletowym „Włoska Puenta” w Młodzieżowym Domu Kultury. Koncert był podsumowaniem ich wyjazdu na międzynarodowy festiwal we włoskim Rimini, w którym dziewczynki zdobyły wysokie noty.  

* wloska_5.jpg

Przypomnijmy, Festiwal Tańca i Piosenki „Magia Italiana” we włoskim Rimini odbył się na przełomie czerwca i lipca 2017 roku. Wyjechały na niego 34 dziewczynki z grup w Młodzieżowym Domu Kultury: baletowej „Fantazja”, prowadzonej przez Bernadettę Matysiak i jedna wokalistka ze Studia Wokalnego „Art Musica”. Ich wyjazd był możliwy dzięki wsparciu m.in.: MDK, Starostwa Powiatowego i gminy Ostrów Wielkopolski. We Włoszech ostrowianki konkurowały z rówieśnikami z różnych regionów Europy. Tancerki i wokalistka do Ostrowa powróciły z workiem nagród – z pierwszymi, drugimi, trzecimi miejscami i wyróżnieniami w swoich kategoriach wiekowych. Młode tancerki na festiwalu wykonały tańce w różnych technikach – klasyczny, ludowy, modern jazz, współczesny czy step amerykański. Ostrowska publiczność mogła je oglądać niedawno – na koncercie „Włoska Puenta”. Odbył się on w miniony piątek, 29 września 2017 r. w sali widowiskowej MDK. Na scenie wystąpiły: wokalistka Anna Klah, solistki, duety, grupy baletowe.

* wloska_3.jpg

W koncercie uczestniczyli m.in. rodzice i opiekunowie występujących, wicestarosta powiatu ostrowskiego Roman Pacholczyk. Na zakończenie koncertu nagród i udanych występów gratulowała wszystkim jeszcze raz dyrektor MDK Anna Drobniewska.

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 104