OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Interesująca propozycja
23 marca 2009 roku

Interesująca propozycja

19 marca w Zespole Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim odbyło się spotkanie Władz Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Powiatu Ostrowskiego, które poświęcone zostało funkcjonowaniu Zamiejscowego Ośrodka Kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele samorządu Powiatu Ostrowskiego: przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego Piotr Walkowski, starosta Włodzimierz Jędrzejak, wicestarosta Krzysztof Rasiak, Maria Kędzierska- Jachimek oraz przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Ostrowskiego. Natomiast ze strony uczelni w spotkaniu uczestniczyli prof. Edmund Cibis, prodziekan wydziału ds. Studiów Niestacjonarnych Uniwersytetu Ekonomicznego oraz pełnomocnik rektora ds. Zamiejscowego Ośrodka Kształcenia w Przygodzicach.

Podczas spotkania została przedstawiona oferta kształcenia na rok akademicki 2009/2010, a także plany związane z funkcjonowaniem Ośrodka Zamiejscowego w Przygodzicach.

W ośrodku mają być prowadzone zaoczne studia inżynierskie na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji o specjalnościach dotyczących przetwórstwa żywności i biotechnologii oraz ochrony środowiska. Studia pierwszego stopnia trwać będą 3,5 roku i zakończą się uzyskaniem dyplomu inżyniera. Warto podkreślić, że zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w Przygodzicach, natomiast zajęcia laboratoryjne we Wrocławiu. Po ich zakończeniu absolwenci będą mieli możliwość podjęcia studiów drugiego stopnia, które trwać będą półtora roku i zakończą się uzyskaniem dyplomu magistra. Mam nadzieję, że ta oferta znajdzie uznanie w oczach naszych absolwentów, gdyż Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu to uczelnia o dużej renomie i prestiżu, kształcąca na bardzo dobrym poziomie – podkreśla wicestarosta Krzysztof Rasiak .

W imieniu Rady Wydziału profesor Edmund Cybis wręczył staroście, wicestaroście oraz przewodniczącemu Rady Powiatu Ostrowskiego dyplomy uznania i podziękował za dotychczasowa współpracę.

W czasie spotkania odbył się również wykład pt. „STATYSTYKA I FINANSE - PRAWDA I FAŁSZ”, który wygłosił prof. Mariusz Czekała, kierownik Katedry Metod Ilościowych w Ekonomii (Wydział Inżynieryjno- Ekonomiczny) Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Na spotkanie zaproszona została młodzież ze szkół ponadgimnajzalnych prowadzonych przez powiat ostrowski.

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 1321