OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Jubileusz 70- lecia Zespołu Szkół Specjalnych
13 października 2017 roku

Jubileusz 70- lecia Zespołu Szkół Specjalnych

Ta 70-letnia już jubilatka, mająca siedzibę przy ul. Kościuszki w Ostrowie,  to nie staruszka a bardzo prężnie działająca, aktywna, pogodna placówka dla osób z wszelkiego rodzaju niepełnosprawnością.

zdjecie

Wdrażająca nowe technologie w sposób prowadzenia zajęć, dbająca o rozwój aktywizację każdego ucznia. Na przestrzeni lat przeszła wiele zmian, nie tylko gruntowny remont, rozbudowę czy ostatnio budowę nowej sali gimnastycznej i Sali widowiskowej. Dzięki dużemu zaangażowaniu stała się aktywną w otoczeniu społecznością.  Wyszła z murów szkoły dzięki licznym działaniom: Olimpiadzie Korczakowskiej, Olimpiadzie Specjalnej, Maratonie Uśmiechu, Przeglądach Form Teatralnych „Maska”, w których udział biorą zarówno uczniowie jak i mieszkańcy miasta i powiatu.

zdjecie

- Nasza szkoła jest nie tylko specjalna- jest wyjątkowa. Tutaj od 70- lat kontynuujemy to, co zapoczątkowała Maria Grzegorzewska- twórczyni pedagogiki specjalnej w Polsce: wyzwalamy aktywność, stwarzamy warunki do rozwoju i kształtujemy poczucie własnej wartości dzieci, o wyjątkowych potrzebach edukacyjnych. Życiowa podróż naszych uczniów i wychowanków może nie jest najłatwiejsza ale staramy się by była własna i piękna. - powiedziała dyrektor ZSS Beata Serbakowska.

zdjecie

Uroczystości jubileuszu 70- lecia Zespołu Szkół Specjalnych im. J. Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim rozpoczęły się już we wtorek 10 października 2017 roku. Z tej okazji odbył się niezwykły „Koncert na ścianie”. Zabezpieczeni alpinistycznymi linami muzycy, działający pod kierunkiem Ryszarda Bazarnika, zagrali koncert wbrew prawu grawitacji, stojąc na pionowej scenie. Szeroko pojętego world music, kompozycji członków zespołu inspirowanych tradycją Afryki, Jamajki,  Karaibów, Andaluzji i Bliskiego Wschodu wysłuchało szerokie grono mieszkańców Ostrowa.

zdjecie

     Z okazji Jubileuszu w środę 11 października 2017 r. odbyła się uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem Biskupa Edwarda Janiaka w ostrowskiej Konkatedrze. Tego samego dnia, w budynku szkoły,  odbyła się konferencja „ Janusz Korczak w interpretacji teraźniejszości wychowawczej”. W panelach dyskusyjnych wystąpili m.in. naukowcy z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz przedstawiciele Polskiego Komitetu Korczakowskiego w Warszawie. Ostrowska szkoła często nawiązuje do złotej myśli swojego Patrona: „Bądź sobą i szukaj własnej drogi”. To właśnie na kanwie dorobku J. Korczaka powstało wiele metod i kierunków wychowania oraz nauczania.

Bogata część artystyczna, wiele życzeń oraz gratulacji, tort okolicznościowy- tak w skrócie można powiedzieć o tym, co działo się w czwartek 12 października 2017 r. w Ostrowskim Centrum Kultury podczas oficjalnej uroczystości obchodów. Jubileusz był okazją, by podziękować byłym dyrektor szkoły, obecnym pracownikom, rodzicom oraz wszystkim, z którymi przez wiele lat szkoła współpracowała i z którym pracuje na co dzień. Na ręce dyrektor Beaty Serbakowskiej spłynęły rzesze gratulacji życzeń i podziękowań.

zdjecie

Szkoła z okazji swojego święta wydała okolicznościową pieczęć, pocztówkę oraz niezwykłą książkę „Fruwający chłopiec”- opowiadanie o świecie niepełnosprawnego chłopca widzianym jego oczami. Bardzo poruszająca, uświadamiająca o potrzebach, tęsknotach i marzeniach osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim, borykającej się z wieloma dysfunkcjami. Autorką książki jest Edyta Więckowiak- nauczyciel z Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim.  Zwiedzanie budynku szkoły, uczestniczenie w spotkaniach towarzyskich zakończyły oficjalne obchody 70- lecia ZSS.

Dodał(a): Zuzanna Jerzyk
Odwiedzin: 402