OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Konkurs Wiedzy o Brylińskim
20 października 2017 roku

Konkurs Wiedzy o Brylińskim

W środę, 11 października 2017 roku, w Domu Rolnika w Ołoboku odbyło się podsumowanie II Diecezjalnego Konkursu Wiedzy o Pawle Brylińskim pt. „Życie i twórczość Pawła Brylińskiego 1814-1890”, nad którym patronat honorowy objął biskup kaliski Edward Janiak.

zdjecie

Celem konkursu, który kierowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, były: promocja twórczości rzeźbiarskiej Pawła Brylińskiego, popularyzacja walorów krajoznawczych i kulturowych powiatów: kaliskiego, krotoszyńskiego, ostrowskiego, ostrzeszowskiego, pleszewskiego i wieruszowskiego, rozbudzenie wśród mieszkańców regionu zainteresowania kulturą ludową. W pierwszym etapie konkursu uczniowie przygotowywali reportaż pt. „Twórczość Pawła Brylińskiego 1814-1890 w moim regionie”, a w drugim etapie musieli rozwiązać test wiedzy o życiu i twórczości rzeźbiarza z Masanowa.

zdjecie

Gości przybyłych na finał konkursu powitała organizatorka i pomysłodawczyni wydarzenia Ewa Chmielewska. Spotkanie zaszczycili swoją obecnością: Mirosława Busza, sekretarz gminy Sieroszewice, Mirosław Rychlik, sekretarz powiatu ostrowskiego, Teresa Lemiesz, wiceprzewodnicząca Rady Gminy Sieroszewice, a zarazem sołtys Ołoboku, ks. prałat dr Tomasz Lenczewski, proboszcz parafii pw. św. Jana Ewangelisty w Ołoboku, ks. kanonik Ryszard Regulski, proboszcz parafii Świętej Trójcy w Węglewicach, o. Dariusz Warchoł z parafii pw. św. Wojciecha w Cieszęcinie, Maria Marciniak, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach, Jerzy Pawłowski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach, Renata Suchorzewska, dyrektor Szkoły Podstawowej w Masanowie, Danuta Walczak, koordynator projektu o Pawle Brylińskim, Anna Urbaniak, bibliotekarka filii bibliotecznej w Ołoboku, Arleta Walczak, główna księgowa Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach, Maria Ciapierzyńska i Anna Jarosik, opiekunki Muzeum Ziemi Ołobockiej, Rafał Dąbik, prezes PTTK Oddział Ziemia Wieruszowska, Jadwiga i Krystian Niełacni z PTTK Oddział w Ostrowie Wielkopolskim, nauczyciele opiekujący się uczniami biorącymi udział w konkursie, uczniowie Szkoły Podstawowej w Masanowie przedstawiający projekt „Paweł Bryliński, rzeźbiarz naszego regionu” i uczestnicy konkursu.

zdjecie

Do konkursu przystąpiło 28 uczestników: 10 uczniów klas VI-VII szkół podstawowych i 18 uczniów klas II-III gimnazjów. Po rozwiązaniu testu wiedzy uczniów i gości zaproszono do zwiedzania kościoła pw. św. Jana Ewangelisty w Ołoboku. O historii świątyni i ciekawych dziejach z nią związanych opowiadał ks. prałat Tomasz Lenczewski. Uroczystość uświetnił także występ dzieci ze Szkoły Podstawowej w Masanowie. Uczniowie odczytali swoje wiersze o Pawle Brylińskim, a Danuta Walczak, nauczyciel i koordynator projektu „Paweł Bryliński, rzeźbiarz naszego regionu” przedstawiła prezentację na temat działań prowadzonych w ramach projektu realizowanego w Szkole Podstawowej w Masanowie.

Wreszcie nadszedł czas na podsumowanie konkursu i nagrodzenie uczniów. Zarówno prace reporterskie przygotowane przez uczestników jak i test wiedzy oceniała komisja konkursowa w składzie: Ewa Chmielewska (przewodnicząca), Emilia Biela, Michał Chmielewski, Maria Marciniak, Jadwiga Niełacna, Krystian Niełacny i Jerzy Pawłowski. Jurorzy przyznali nagrody i wyróżnienia następującym osobom:

Nagroda Grand Prix – Agata Śniatała ze Szkoły Podstawowej w Masanowie, I miejsce – Maksymilian Stendera ze Szkoły Podstawowej w Masanowie, II miejsce – Maja Łukawska z Gimnazjum w Wielowsi, III miejsce – Piotr Kmiecik z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Wtórku. Wyróżnienia – Aleksandra Bartnik ze Szkoły Podstawowej w Rososzycy, Weronika Mielcarek ze Szkoły Podstawowej w Rososzycy, Milena Świerczyk z Gimnazjum w Wielowsi, Jakub Walczak z Gimnazjum w Wielowsi, Filip Wołkowycki z Gimnazjum w Sieroszewicach.

zdjecie

Głównymi fundatorami nagród byli Urząd Gminy w Sieroszewicach i Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim.

W imieniu wójta gminy Sieroszewice Czesława Berkowskiego głos zabrała sekretarz Mirosława Busza. – Jest mi niezmiernie miło, że mogę złożyć Państwu Chmielewskim serdeczne podziękowania za pomysł i organizację tego konkursu, a także za pasję i zaangażowanie. Dzięki temu twórczość Pawła Brylińskiego cały czas jest utrwalana. Paweł Bryliński mieszkał w Masanowie, tworzył w gminie Sieroszewice, a także poza nią. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że mamy takiego znanego rzeźbiarza. Chciałam pogratulować wszystkim współorganizatorom, którzy włożyli wiele pracy w przygotowanie tego konkursu. Słowa uznania kieruję do młodzieży, która wzięła udział w konkursie i wykazała się dużą wiedzą na temat życia i twórczości Pawła Brylińskiego – powiedziała sekretarz gminy Sieroszewice.

Słowa wdzięczności za propagowanie ludzi związanych z regionem i gratulacji wypowiedzieli także sekretarz powiatu ostrowskiego Mirosław Rychlik, proboszcz parafii w Ołoboku ks. prałat Tomasz Lenczewski, prezes PTTK Oddziału Ziemia Wieruszowska Rafał Dąbik, sołtys Ołoboku Teresa Lemiesz. Z kolei Jerzy Pawłowski w imieniu jury wypowiedział się na temat prac konkursowych przygotowanych przez młodzież w formie reportażu. Swoją nagrodę za reportaż przyznała także dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Maria Marciniak.

zdjecie

Po spotkaniu organizatorzy i goście udali się na stary cmentarz w Ołoboku, gdzie w miejscu spoczynku Pawła Brylińskiego złożyli kwiaty i zapalili znicze. Organizatorami II Diecezjalnego Konkursu Wiedzy o Pawle Brylińskim pt. „Życie i twórczość Pawła Brylińskiego 1814-1890” byli: Ewa i Michał Chmielewscy, pasjonaci twórczości Pawła Brylińskiego oraz założyciele Społecznego Komitetu Ratowania Rzeźby Sakralnej Pawła Brylińskiego, Czesław Berkowski, wójt gminy Sieroszewice i ks. prałat dr Tomasz Lenczewski, proboszcz parafii pw. św. Jana Ewangelisty w Ołoboku. Współorganizatorzy to: Paweł Rajski, starosta ostrowski, Gminna Biblioteka Publiczna w Sieroszewicach oraz filia biblioteczna w Ołoboku, Gminny Ośrodek Kultury w Sieroszewicach, Szkoła Podstawowa w Masanowie, Oddział PTTK Ziemia Wieruszowska, Oddział PTTK w Ostrowie Wielkopolskim.

Ewa Kotowska-Rasiak

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 458