OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Zastrzyk gotówki dla szpitala
27 października 2017 roku

Zastrzyk gotówki dla szpitala

Potwierdziły się właśnie informacje, że Powiat Ostrowski otrzymał unijne dofinansowanie w wysokości 6,5 miliona złotych na realizację kolejnego zadania w ostrowskim szpitalu. Nowy projekt o łącznej wartości 8 milionów złotych dotyczyć będzie Oddziału Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej, Oddziału Intensywnej Terapii dla dzieci oraz Wielkopolskiego Centrum Leczenia Oparzeń.  

- Ta kwota 6,5 miliona cieszy szczególnie, bo środków unijnych na szpitale z Wielkopolski było niewiele, a konkurencja jest bardzo duża. Ostrów znalazł się w gronie tych, którzy zakwalifikowali się na dofinansowanie. Teraz czekamy już tylko na uchwałę Zarządu Wojewódzkiego, żeby te środki zostały nam oficjalnie przekazane- powiedział Starosta Ostrowski Paweł Rajski.

* dsc_0113.jpg

Przestrzeń 1 piętra nowego skrzydła szpitala, zastana obecnie w stanie surowym zamkniętym, w ciągu przyszłych miesięcy sukcesywnie zmieniać się będzie w nowoczesny oddział Chirurgii Dziecięcej i Traumatologii, Oddziału Intensywnej Terapii dla dzieci oraz Wielkopolskiego Centrum Leczenia Oparzeń.  Przeniesiony on zostanie z dotychczasowych pomieszczeń, które wymagają już remontu.

–  Dzięki tej inwestycji personel i pacjenci chirurgii będą mieć nowe świetne warunki, ale równie ważne jest to, że te przenosiny otwierają nam drogę do przeprowadzki innego oddziału dotychczas nieremontowanego. Cieszę się ze strumienia zewnętrznych pieniędzy, które udaje się ściągać do naszego szpitala. Dzięki nim zagospodarujemy kolejne piętro nowego skrzydła. Zarówno przed nami, szpitalem i m.in. doktorem Witoldem Miaśkiewiczem dużo pracy, ale warto mieć marzenia i życzliwość tych, którzy chcą pomagać w ich spełnianiu – powiedział Starosta Ostrowski Paweł Rajski.

Obecnie Oddział łącznie z Wielkopolskim Centrum Oparzeniowym to 24 łóżka. Na oddziale intensywnej terapii są kolejne 2 łóżka, w planowanej, nowej lokalizacji będą już 4. Jest to kolejna inwestycja w ZZOZ w Ostrowie, która wpłynie na zwiększenie komfortu leczenia najmłodszych pacjentów.

* dsc_0104.jpg

- Szpital dynamicznie się rozbudowuje w wielu kierunkach Od kilku lat stawiamy duży nacisk na diagnostykę i leczenie dzieci - począwszy od tych najmniejszych, czyli noworodków, a skończywszy na nastolatkach, którzy będą leczeni między innymi też na tym nowym oddziale dziecięcym. Teraz będzie możliwe przeniesienie oddziału chirurgii dziecięcej do nowych, komfortowych pomieszczeń- powiedział dyrektor szpitala Dariusz Bierła.

Zadanie wsparte zostanie z powiatowego budżetu kwotą 1, 5 mln złotych. Łącznie 8 milionów złotych zostanie wydanych na zagospodarowanie 800 m² powierzchni. Szczegóły przedstawił dziennikarzom Starosta Ostrowski, dyrektor szpitala i dyrektor oddziału w środę 25 października2017 roku.

* dsc_0109.jpg

- Cieszę się bardzo, że plany, które pojawiły się w głowach decydentów kilka lat temu, sukcesywnie się realizują, i teraz jesteśmy już w tym momencie, że mamy przed sobą realną możliwość przeprowadzki. Na nowym oddziale znajdą się sale o najwyższym standardzie, z zapleczem dostosowanym do wykonywanych przez nas zadań. Wpłynie to na zwiększenie przepustowości, możliwość wykonania większej ilości zabiegów i operacji, co za tym idzie przyjęcia większej liczby pacjentów, czego w pełni nie zapewnia obecny oddział.  – powiedział Kierownik Oddziału Witold Miaśkiewicz.

Nowy oddział to będzie już zupełnie nowa jakość. Oddanie do użytku planowane jest na rok 2018 .

* logo_ue

Dodał(a): Zuzanna Jerzyk
Odwiedzin: 283