OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Z myślą o najmniejszych pacjentach
23 marca 2009 roku

Z myślą o najmniejszych pacjentach

I Regionalne Spotkanie Neonatologiczne zorganizował Zespól Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim. Inicjatorem konferencji, w której wzięli udział wybitni specjaliści z tej dziedziny, była ordynator Grażyna Buszewska oraz jej współpracownicy z Oddziału Neonatologicznego. To pierwsze tego typu spotkanie naukowe poza stolicą Wielkopolski.

I regionalne Spotkanie Neonatologiczne odbyło się w piątek, 20 marca w Ostrowie Wielkopolskim. W konferencji uczestniczyli między innymi profesor dr hab. med. Marta Szymankiewicz, profesor dr hab. med. Jerzy Szczapa, docent dr hab. med. Mariola Ropacka. Zaproponowane wykłady („Przewlekła choroba płuc u noworodków”, „Wady dysgraficzne u noworodka”, „Nowości sprzętowe w neonatologii”, „Stosowanie witamin u noworodków i niemowląt” ) spotkały się z dużym zainteresowaniem, gdyż na wysłanych 90 zaproszeń potwierdziło swoją obecność 87 osób.

Pomysł zorganizowania konferencji wyszedł od koleżanek z oddziału. To jest nasza inicjatywa i pierwsza taka konferencja w regionie południowej Wielkopolski. Udało nam się zaprosić profesorów, wykładowców ośrodków akademickich i klinik neonatologii. Przy tego typu spotkaniach najważniejsze jest podłoże naukowe i to co usłyszymy, czego będziemy mogli się nauczyć. Chcieliśmy także pokazać nasz oddział, ponieważ mamy się czym pochwalić – podkreśla Grażyna Buszewska, ordynator oddziału. .

Oddział Neonatologiczny powiatowego szpitala w Ostrowie Wielkopolskim jest oddziałem spełniającym wszystkie wymogi III stopnia referencji, czyli takiego jak zabezpiecza klinka przy ulicy Polnej w Poznaniu. Zajmuję się fizjologią i patologią noworodków. Leczone są tutaj dzieci, które mają problemy po porodzie. Mali pacjenci trafiają do Ostrowa z różnych szpitali powiatowych południowej Wielkopolski.

Dzisiaj nasz szpital organizuje I regionalne spotkanie neonatologiczne. Zaszczyciły nas swoją obecnością takie osoby jak prezes Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, konsultanci wojewódzcy dla Wielkopolski i województwa lubuskiego oraz pracownicy w randze profesorów różnych klinik. Po Ortopedii jest to drugi oddział, który zaczął tego typu konferencje organizować. Takie spotkania o zasięgu krajowym i międzynarodowym podnoszą rangę naszego szpitala. Ogromnie cieszy mnie fakt, że lekarze wychodzą z tak cenną inicjatywą. Z pewnością podnosi to poziom wiedzy naszych lekarzy, położnych i pielęgniarek. To ogromna korzyść dla pacjentów – mówi Tomasz Gostomczyk, dyrektor ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim.

Spotkanie zorganizowane w Centrum Konferencyjnym Borowianka rozpoczęło się od multimedialnej prezentacji Oddziału Neonatologii przez dr nauk med. Katarzynę Bierłę. Zanim jednak rozpoczęły się wykłady zaproszeni goście spotkali się z dyrekcją szpitala i starostą ostrowskim. Zwiedzili także zmodernizowany Blok Matki i Dziecka.

Muszę powiedzieć, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, ponieważ ten wyremontowany oddział ma wyśmienite warunki i oferuje pacjentkom doskonałe standardy sanitarne i medyczne. Obecność oddziału położniczego obok oddziału neonatologicznego gwarantuje to, że dzieci, które potrzebują bezwzględnie szybkiej pomocy tą pomoc mogą otrzymać. Oddział Neonatologiczny jest doskonale wyposażony i ma odpowiednią kadrę. Myślę, że dużo pacjentek znajdzie tutaj właściwą opiekę. Od 2004 roku obserwujemy cały czas wzrost liczby porodów, dotyczy to również Ostrowa Wielkopolskiego. W związku z tym tak inicjatywa jak przebudowa, rozbudowa i polepszenie warunków w oddziałach ginekologiczno- położniczych jest zawsze bardzo cenna. Zwłaszcza w nadchodzących latach kiedy będziemy mieć do czynienia z trudną sytuacją związaną z większą liczbą porodów. To co zostało zrobione przez starostę, powiat i dyrekcję szpitala zasługuje na wielki szacunek i słowa uznania – mówi docent Mariola Ropacka, konsultant wojewódzki ds. położnictwa i ginekologii.

Neonatologia jest specjalizacją bardzo trudną, szczególnie dla lekarzy pracujących w oddziałach intensywnej terapii noworodka. Sądzę, że staramy się stworzyć takie warunki dla młodych lekarzy, aby zachęcić ich do tej specjalizacji i podjęcia się leczenia najmniejszych dzieci. Jasne strony neonatologii to możliwość leczenia z udziałem najnowocześniejszych technologii i podnoszenie standardów jakości. Przykładem takiej właśnie poprawy jest oddział w powiatowym szpitalu w Ostrowie. To rzeczywiście jest jasny punkt, który pozwala na leczenie dzieci z najtrudniejszymi powikłaniami na miejscu, bez potrzeby przewożenia do Poznania. Wiadomo, że zdecydowanie zwiększa to szanse na przeżycie – wyjaśnia prof. Jerzy Szczapa, prezes Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego.

Z bardzo dobrej oceny wystawionej przez profesorów z Poznania ogromnie cieszy się starosta ostrowski.

Sądzę, że taka ocena niezależnych ekspertów i niekwestionowanych autorytetów jest dla nas ogromnie ważna. Umacnia nas w przekonaniu, że podjęte przez powiat działania były dobrze przemyślane i dobrze przeprowadzone. Inwestycja w zdrowie i życie naszych – szczególnie tych najmniejszych – pacjentów jest absolutnym priorytetem. Cieszę się, że zostało to zauważone i docenione - mówi starosta Włodzimierz Jędrzejak

Zdaniem starosty modernizacja powiatowego szpitala jest bardzo ważna, ale równie istotne jest stałe podnoszenie umiejętności przez personel medyczny. Dlatego inicjatywę zorganizowania konferencji naukowej szef powiatowego samorządu przyjął z wielkim zadowoleniem. Na ręce pani ordynator złożył gratulacje dla wszystkich osób zaangażowanych w ten projekt. Podkreślił, że najważniejsze jest, aby z takich inicjatyw jak najwięcej skorzystali pacjenci powiatowego szpitala.

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 2496