strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Ogólnopolski Tydzień Kariery w Ostrowie
8 listopada 2017 roku

Ogólnopolski Tydzień Kariery w Ostrowie

Powiatowy Urząd Pracy po raz kolejny przystąpił do realizacji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, który w tym roku odbywał się pod hasłem „Ja na rynku pracy: moje talenty i moje kompetencje”.

W ramach zaplanowanych działań przygotowano spotkania warsztatowe dla uczniów ostatnich klas oddziałów gimnazjalnych szkół z powiatu ostrowskiego. Zajęcia te dotyczyły uświadomieniu młodzieży istoty i wagi trafnego wyboru ścieżki zawodowej. Obejmowały tematykę: „Moje zainteresowania, talenty i kompetencje” oraz „Trafny wybór zawodu drogą do kariery”.

zdjecie

Spotkania realizowane były w dniach 16-19.10.2017 i odbywały się w Młodzieżowym Domu Kultury w Ostrowie Wielkopolskim. Każdego dnia doradcy zawodowi z ostrowskiego Powiatowego Urzędu Pracy oraz Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Kaliszu spotykali się z 3-4 grupami młodych ludzi stojących u progu swojej „kariery zawodowej”. W zajęciach warsztatowych uczestniczyli uczniowie: z Sieroszewic, z Odolanowa, z Przygodzic, Jankowa Przygodzkiego, z Wielowsi, Sobótki, Raszkowa (szkoła w Pogrzybowie), z Koryt oraz ostrowskich szkół: SP nr 1, 2 i 14 oraz Szkoły Sióstr Salezjanek.

Ostatniego dnia ostrowskiego OTK tj. 20.10.2017 zorganizowano dla „gimnazjalistów” spotkania z przedstawicielami wybranych przez uczniów zawodów tj. strażakami, policjantami, lekarzem, ratownikiem medycznym, psychologiem, kosmetyczką, dietetyczką i dziennikarzem radiowym. W spotkaniach zorganizowanych w auli Zespołu Szkół Usługowych i sali widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury, uczestniczyła młodzież z: Gorzyc Wielkich, Przygodzic, Raszkowa, Sobótki, Lewkowa, Chynowy, Odolanowa, Sieroszewic oraz ostrowskiej SP nr 1.

Podczas czterogodzinnego „maratonu zawodowego” młodzież zapoznała się ze specyfiką pracy prezentowanych zawodów,  ścieżką kształcenia, warunkami pracy, wymaganiami psychofizycznymi oraz możliwościami awansu oraz zarobkowymi w tych zawodach. Niewątpliwie wielką wartością dodaną do przekazywanych przez „specjalistów” informacji była ogromna pasja i zaangażowanie jakie wkładają w wykonywaną pracę.

Cały ten tydzień był dla młodzieży okazją do dyskusji i zadawania pytań z szerokiej sfery zawodoznawczej.

Odwiedzin: 131