strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Półmetek projektu „Matematyka jest fajna”
8 listopada 2017 roku

Półmetek projektu „Matematyka jest fajna”

„Matematyka jest fajna” to nazwa projektu edukacyjnego realizowanego w III Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Właśnie minął półmetek jego realizacji. Szkoła na realizacje ciekawych działań  pozyskała spore dofinansowanie z programu mPotęga.

Projekt ten został przygotowany w maju 2017 przez nauczycielkę matematyki w III LO, koordynatora działań- Iwonę Wendt i zgłoszony do ogólnopolskiego programu grantowego „mPotęga”, organizowanego przez „Fundcję mBanku”. Dzięki jej inicjatywie szkoła pozyskała fundusze (8 000 zł) wspierające wszystkie działania podejmowane przez szkołę w związku z projektem. Cele projektu „Matematyka jest fajna” to:

  • pokazanie praktycznych zastosowań matematyki,
  • kształtowanie wyobraźni przestrzennej, wrażliwości estetycznej i kreatywności,
  • rozpowszechnienie wśród uczniów matematyki rekreacyjnej,
  • uczenie się logicznego myślenia poprzez zabawę,
  • wzmacniane umiejętności pracy w grupie i skutecznej komunikacji.

zdjecie

Powyższe cele realizowane są poprzez różnorodne aktywności uczniów, inicjowane przez nauczycieli przedmiotów ścisłych w III LO.

Zgodnie z harmonogramem projektu we wrześniu 2017 uczniowie klas matematycznych brali udział w Festiwalu Nauki na Politechnice Wrocławskiej oraz uczestniczyli w terenowych lekcjach matematyki i fizyki realizowanych pod hasłem „Dzień pustej klasy”. Zaś w październiku odbył się szkolny konkurs fotograficzny „Potęga umysłu” oraz konkurs matematyczny „Kody i szyfry”. Ponadto odbyły się warsztaty „Geometria giętej kartki” owocem których było przygotowanie nowych dekoracji do szkolnej świetlicy i sali matematycznej.

Projekt zakłada również prowadzenie lekcji matematyki metodami aktywizującymi, angażującymi uczniów w pomoc koleżeńską i pracę grupową. Efektem takich lekcji są matematyczne puzzle utrwalające pojęcie przedziału oraz funkcji wymiernej, matematyczne domino utrwalające wiedzę z trygonometrii, kolorowe karty pracy służące do doskonalenia umiejętności rozwiązywania równań wyższych stopni oraz matematyczne fiszki.

zdjecie

Dzięki pozyskanym z programu „mPotęga” środkom finansowym zakupione zostały nagrody książkowe i rzeczowe do wszystkich zaplanowanych konkursów, materiały papiernicze wykorzystywane podczas warsztatów origami i aktywizujących lekcji matematyki. Również koszty wyjazdu do Wrocławia zostały pokryte ze środków projektu.

„Cieszy fakt, że uczniowie chętnie angażują się w realizację projektu, a przed nami dalszy ciąg warsztatów origami, przygotowanie pomocy matematycznych dla przedszkolaków, szkolny turniej szachowy, kolejne konkursy wewnątrzszkolne i międzyszkolne na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. Na wszystkich uczestników konkursów czekają wartościowe nagrody.

zdjecie

Na podkreślenie zasługuje fakt, że o udział w programie „mPotęga” ubiegało się ponad 800 szkół z całej Polski, a projekt III LO „Matematyka jest fajna” znalazł się wśród 263 nagrodzonych pomysłów.

Odwiedzin: 155