OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Towarzystwo Chopinowskie wspomina Jane Stirling
21 listopada 2017 roku

Towarzystwo Chopinowskie wspomina Jane Stirling

Przedstawienie, muzyka i prelekcja wszystko oscylowało wokół życia i twórczości Fryderyka Chopina. Odbyło się kolejne, cyklicznespotkanie w ramach Wtorków Chopinowskich.

W dniu 14 listopada 2017 roku w ramach 123. Wtorku Chopinowskiego członkowie Koła Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Ostrowie Wielkopolskim oraz zaproszeni goście zebrali się o godzinie 18.00 w Forum Synagoga, aby spotkać się ponownie z Mistrzem i jego muzyką. Tym razem wieczór był poświęcony Jane Stirling- Szkotce, która w bardzo dużym stopniu przyczyniła się do zachowania spuścizny po mistrzu oraz wiedzy o jego życiu i twórczości.

* 23518809_1926974760956361_3420638411196246237_n.jpg

Spotkanie rozpoczęło się od mini spektaklu pt. „Wdowa po Chopinie” w reż. Wielisławy Dankiewicz- Czajki do scenariusza Bogny Skrzypczak-Walkowiak. W przedstawieniu jako trzy Damy z XIX stulecia wzięły udział: Barbara Koralewska, Zofia Dobra-Marek i Pani Reżyser. Spektakl został wzbogacony pieśniami Chóru IV LO im. Fryderyka Chopina w Ostrowie Wielkopolskim pod kierownictwem Renaty Pacyny, pieśnią Życzenie w wykonaniu Natalii Świtały z IV LO i koncertem pianisty Macieja Bąka (studenta WPA UAM).

Po przedstawieniu członkini Towarzystwa Chopinowskiego dr Bogna Skrzypczak-Walkowiak wygłosiła krótki wykład o relacjach Jane Stirling z Fryderykiem Chopinem oraz o jej roli w kultywowaniu pamięci o kompozytorze.

Organizatorzy 123. Wtorku Chopinowskiego to już tradycyjne: Koło Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Ostrowie Wielkopolskim, IV Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim. oraz Ostrowskie Centrum Kultury.

Odwiedzin: 211