OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Dwie dekady „Bez cenzury”
22 listopada 2017 roku

Dwie dekady „Bez cenzury”

Dnia 18 listopada br. w auli II Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie odbyły się uroczyste obchody 20-lecia istnienia szkolnej gazety „Bez cenzury”. Gazeta ta ukazuje się nieprzerwanie od roku 1997, a opiekunami redakcji są Marzenna Podskarbi i Jarosław Biernaczyk. Świętująca jubileusz gazeta jest nie tylko popularna wśród uczniów, ale także osiąga sukcesy w konkursach prasy szkolnej.

* d1560139.jpg

W zorganizowanej w auli II LO uroczystości wzięli udział znamienici goście. Byli pośród nich: Starosta Ostrowski Paweł Rajski, Senator RP Łukasz Mikołajczyk, Poseł na Sejm RP Tomasz Ławniczak, dyrektor II LO Aleksander Ziobro oraz były dyrektor szkoły w latach: 1992-1999 Andrzej Kornaszewski, a także nauczyciele II LO. Aulę szkolną zapełnili jednak przed wszystkim redaktorzy oraz dziennikarze gazety „Bez cenzury” z całego jej 20-letniego okresu ukazywania się, na czele z pomysłodawcą i pierwszym redaktorem Łukaszem Studniewskim.

* d1560018.jpg

Uroczystość w II LO uświetnili występami artystycznymi obecni uczniowie „Reymonta” wraz z prowadzącymi: Joanną Wolińską i Janem Sobierajem, natomiast ich poprzednicy, którzy zawitali ponownie w mury II LO podzielili się swoimi wspomnieniami i refleksjami na temat historii „Bez cenzury”.

Podczas uroczystości promowano także dwa numery specjalne „Bez cenzury”. Pierwszy zawiera najciekawsze artykuły z 20-lecia istnienia gazety. Drugi natomiast, o charakterze wspomnieniowym, przygotowały dawne redaktorki: Aleksandra Klimek, Karolina Łobczowska (z d. Cieluch), Agnieszka Kałmucka-Wojtecka i Joanna Jędrzejak.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 326