OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Nowoczesna pracownia chłodnictwa
23 listopada 2017 roku

Nowoczesna pracownia chłodnictwa

Jest wyposażona we wszelkie urządzenia, które uczeń może spotkać w realnych warunkach. Mowa o pracowni do nauki w zawodzie technik chłodnictwa i klimatyzacji, która działa w Zespole Szkół Transportowo-Elektrycznych. To jedyne tego typu w regionie tak nowoczesne miejsce do nauki tego zwodu.

* dsc_0787.jpg

- ‘’Kształcenie w tym zawodzie jest drogie i dlatego nie wszyscy się na to decydują. My jesteśmy absolutnymi pionierami i tak już chyba zostanie. Kilka lat temu zrobiliśmy pierwszy krok, ale teraz jest to skok jakościowy. Nie ukrywam, że liczymy, iż to do nas przyjeżdżać będą adepci tej profesji z okolicznych powiatów, tym bardziej, że tej klasy pracownia znajduje się najbliżej w Poznaniu’’ – powiedział Marek Wojtasz, dyrektor Zespołu Szkół Transportowo Elektrycznych.

* dsc_0791.jpg

A atrakcyjność tej oferty edukacyjnej jeszcze się zwiększy, bowiem w powstającym Centrum Kształcenia Praktycznego powstanie kolejna duża pracownia, na wyposażanie której przeznaczonych zostanie ponad 600 tys. zł.

ZSTE decyzję o wprowadzeniu specjalności chłodnictwo i klimatyzacja podjął w 2015 r. Umożliwiła to dopiero zmiana przepisów o klasyfikacji zawodów. Dziś wiedzę i umiejętności w tym zawodzie zdobywa 60 uczniów. Szkoła liczy, że zainteresowanie ze strony uczniów będzie coraz większe, bo jest to zawód od wielu lat deficytowy, w którym przez co najmniej 20 lat nie kształciło się fachowców, a rozwój tej dziedziny gospodarki był w tym czasie niesamowity. Dziś nie ma praktycznie gałęzi, która nie korzystałaby z chłodnictwa i klimatyzacji.

* dsc_0798.jpg

Sercem nowej pracowni jest komora chłodnicza, wykorzystywana często w gastronomii, handlu, ale także jako zaplecze laboratoriów.

Koszt wyposażenia wyniósł 180 tys. zł i został pokryty z budżetu Powiatu Ostrowskiego. ‘’Patrząc dziś na to jak wiele jest tu urządzeń, jakiej klasy oraz przede wszystkich na tych, którzy już niebawem ukończą naukę i wyjdą na rynek pracy, możemy tu dziś wspólnie z Panią Aleksandrą Kierstein powiedzieć, że były to dobrze wydatkowane pieniądze. To jest nasz kolejny krok w odbudowywaniu szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Ostrowskiego m.in. poprzez unowocześnienie bazy edukacyjnej’’ – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

Pomysłodawcą kształcenia w tej specjalności był Włodzimierz Ziemniewicz, który zaangażował się także w wyposażanie pracowni. 

* dsc_0804.jpg

- ‘’Komora chłodnicza daje uczniom możliwość poznania w najprostszy, a zarazem sugestywny sposób działania układu chłodniczego. Uczniowie mogą szkoleniowo podpinać z miernikami, badać zmieniające się ciśnienie, naprawiać usterki, które wcześniej można zaprojektować. To są urządzenia w 100 proc. wykorzystywane na obiektach chłodniczych.’’ – powiedział Damian Walczak, nauczyciel zawodu.

Uczniowie sami przyznawali, że wiele nauczyli się uczestnicząc w budowie komory i wyposażaniu pracowni. A jak szczerze przyznali „na slajdzie czy papierze to niewiele się człowiek nauczy, co innego jak się urządzenia samemu dotknie i zamontuje’’.     O tym, że technik klimatyzacji może być ofertą dla każdego świadczy w grupie obecność jednej dziewczyny. – ‘’To była moja świadoma decyzja po „drzwiach otwartych’’ w szkole. Kierunek bardzo ciekawy, a pracownia super i fajnie to działa’’ – powiedziała przyszła specjalistka od klimatyzacji.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 252