OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Termomodernizacja Pawilonu
24 listopada 2017 roku

Termomodernizacja Pawilonu

W miesiącu październiku 2017 roku w Domu Pomocy Społecznej w Psarach zakończono ostatni etap prac związanych z Termomodernizacją budynku Pawilonu angielskiego, który aktualnie zamieszkuje 55 pensjonariuszy.

* dsc00063.jpg

Budynek został  ufundowany w 1974 roku przez Lady Sue Ryder i był swoistym podziękowaniem dla narodu polskiego za udział w bitwie o Anglię polskich lotników w czasie II Wojny Światowej. Łącznie w latach powojennych powstało 17 takich obiektów w Polsce, w tym jeden w Psarach. Powołana do życia po śmierci Lady Sue Ryder Fundacja Jej imienia dba o zachowanie pamięci o Lady Ryder jako o niezwykłej kobiecie, ale dba również o zachowanie i rozwój dziedzictwa materialnego jakim są wybudowane z Jej inicjatywy pawilony. Od wielu lat Fundacja współpracuje z Domem Pomocy Społecznej w Psarach a także wspiera finansowo.

* przed_remontem.jpg

* dsc00061.jpg

W ostatnich latach w Pawilonie wymienione zostały okna i drzwi zewnętrzne, dobudowano wiatrołap oraz wymieniono i docieplono dach. Ostatnim etapem zaplanowanym od realizacji było docieplenie  ścian zewnętrznych budynku. Inwestycję rozpoczęto w bieżącym roku. Została przeprowadzana przy udziale finansowym Powiatu Ostrowskiego w wysokości 60.000,00 złotych oraz Fundacji Sue Ryder, która przekazała na ten cel darowiznę w wysokości 60.000,00 złotych. Budynek docieplono płytami z wełny mineralnej grubości 15 cm, zyskał on też nowy wygląd dzięki wykonaniu jasnej elewacji.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 186