OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Dyskutowali o szczepieniach
27 listopada 2017 roku

Dyskutowali o szczepieniach

O przewadze szczepień profilaktycznych w tym przeciwko penumokokom oraz dofinansowaniu tych akcji ze środków publicznych dyskutowali uczestnicy konferencji poświęconej właśnie profilaktyce zdrowotnej. Spotkanie odbyło się w środę, 22 listopada 2017 roku w Ostrowie Wielkopolskim.

Podczas konferencji eksperci zachęcali także inne samorządy województwa do inwestowania w zdrowie mieszkańców, szczególnie, że od 1 stycznia 2017 r. JST mogą wystąpić o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej, w tym programów profilaktycznych, do Narodowego Funduszu Zdrowia.

- Pneumokoki to jedne z najbardziej niebezpiecznych bakterii zagrażających zdrowiu i życiu najmłodszych, u których układ immunologiczny jest niedostatecznie rozwinięty, by obronić się przed zakażeniem. Stanowią najczęstszą przyczynę zakażenia bakteryjnego układu oddechowego przebiegającego pod postacią ostrego zapalenia ucha środkowego, zapalenia zatok lub zapalenia płuc. Wśród następstw choroby wyróżniamy zarówno zapalenie stawów, wsierdzia lub otrzewnej, jak i niewydolność wielonarządową (zaburzenia oddychania i krążenia), która może doprowadzić do śmierci pacjenta. Innymi powikłaniami mogą być zaburzenia słuchu, lekooporna padaczka, niedowłady nerwów czy wodogłowie. Przebieg IChP jest nieprzewidywalny i może być piorunujący, nawet w obliczu szybkiego rozpoznania i natychmiastowego włączenia odpowiedniej antybiotykoterapii. – mówi dr hab. n. med. Ilona Małecka z Katedry i Zakładu Profilaktyki Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

* konferencja_w_ostrowie_wielkopolskim.jpg

- Tylko wcześniejsze zaszczepienie dziecka może uchronić je przed tak poważnym zakażeniami jak zakażenia pneumokokowe. Wysoki poziom wyszczepienia wśród najmłodszych w bezpośredni sposób wpływa także na budowanie odporności populacyjnej. Szczepienia niosą więc za sobą szereg korzyści zarówno zdrowotnych, jak i ekonomicznych odczuwalnych przez wszystkich mieszkańców regionu – eliminacja najgroźniejszych szczepów bakterii to mniej zachorowań, mniej hospitalizacji, niższe ryzyko powikłań i zgonów, mniejsze koszty leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego, a w konsekwencji zdrowsze społeczeństwo i zauważalna oszczędność dla regionu. To w mojej opinii wystarczające argumenty przemawiające za realizacją właśnie takich inicjatyw, jak obecnie realizowany przez Powiat program szczepień ‘Stop Pneumokokom’. – dodaje dr hab. n. med. Ilona Małecka.

Władze Powiatu zdecydowały się na objęcie bezpłatnymi szczepieniami dzieci urodzonych w 2015 i 2016 roku zameldowanych na terenie Powiatu. Na realizację projektu przeznaczył łącznie 200 tys. zł. Program wpisuje się w priorytety zdrowotne wymienione w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 21 sierpnia 2019 r. (Dz.U. 2009, Nr 137, poz. 1126). Inicjatywa stanowi uzupełnienie programu ministerialnego, dając szansę na uzyskanie zabezpieczenia przed pneumokokami także starszym, niezaszczepionym dzieciom.

- Realizowany przez Powiat Ostrowski Program wynika z silnej potrzeby zadbania o zdrowie wszystkich mieszkańców. Doskonale rozumiemy sytuację naszego regionu, jesteśmy też świadomi, że wysoki koszt szczepionki dla wielu rodziców może stanowić poważną przeszkodę na drodze do zaszczepienia swoich dzieci. Należy tu nadmienić, że wraz z początkiem 2017 roku szczepienie przeciwko pneumokokom zostało wprowadzone do kalendarza szczepień obowiązkowych, a tym samym znalazło się na liście szczepień refundowanych przez Państwo. Niestety z darmowych szczepionek skorzystać mogą wyłącznie dzieci urodzone po 31 grudnia 2016 roku, co oznacza, że wciąż bez ochrony pozostaje duża grupa dzieci starszych do 5 roku życia. Program pozwoli uzupełnić luki w szczepieniach u tych dzieci, które w niedługim czasie zaczną chodzić do przedszkola, a to wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zachorowań zauważa lek. med. Tomasz Ziąbka, Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Powiatu Ostrowskiego.

Podczas konferencji przedstawiono także dane statystyczne Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny dotyczące zachorowań na choroby spowodowane pneumokokami - W Polsce w 2016 roku potwierdzonych zostało 960 zachorowań na IChP, przy czym 104 przypadki odnotowano w woj. wielkopolskim. Daje to ogólną zapadalność na poziomie 2,5 przypadków na 100 000 mieszkańców w skali kraju i 2,99 przypadków w woj. wielkopolskim. Co więcej, obserwuje się wzrost zachorowań u dzieci do lat 4, i tak: w roku 2014 w województwie wielkopolskim odnotowano 11 zachorowań, w roku 2015 – 18 zachorowań, a w roku 2016 już 20 zachorowań. W powiecie ostrowskim w roku 2014 zarejestrowano 2 przypadki zachorowania u dzieci do lat 3, natomiast w latach 2015 i 2017 odnotowano po 1 przypadku. Z uwagi na fakt, że zakażenie pneumokokowe z reguły przebiega gwałtownie (często z towarzyszącą wysoką gorączką, zaburzeniami ze strony ośrodkowego układu nerwowego i może prowadzić do niewydolności wielonarządowej), ważne jest natychmiastowe wdrożenie odpowiedniego leczenia w celu ratowania zdrowia i życia małego pacjenta. – zauważa mgr Urszula Skraburska, Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim.

* 2.jpg

Warto przypomnieć, że Powiat Ostrowski już wcześniej realizował podobną inicjatywę. W ubiegłych latach przeprowadzona została jednorazowa akcja szczepień przeciwko pneumokokom, którą objęto 186 dzieci z terenu powiatu. Tegoroczna akcja stanowi więc ogromne wsparcie dla kolejnych rodzin. W naszej ocenie to działanie konieczne, będące dowodem odpowiedzialnej polityki zdrowotnej, jaką od wielu lat staramy się prowadzić w Powiecie Ostrowskim. Wiemy jednak, że to mimo wszystko kropla w morzu potrzeb naszego województwa, dlatego tak ważna jest współpraca między samorządami – zarówno w formie współfinansowania istniejącego już programu, jak i tworzenia i wdrażania kolejnych – dodaje lek. med. Tomasz Ziąbka, Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Powiatu Ostrowskiego.

Podczas spotkania włodarze podkreślali, że warto inwestować w prowadzenie działań zdrowotnych, zwrócono także uwagę, na nowe możliwości pozyskiwania dofinansowania.

- Analizując możliwości budżetowe już na etapie planowania działań polityki zdrowotnej warto rozważyć kwestię ubiegania się o dodatkowe środki na ich realizację. Obecnie jednostki samorządu terytorialnego mogą uzyskać wsparcie przy finansowaniu programów profilaktyki szczepionkowej m.in. z Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. To ogromna szansa, dzięki której wdrażanie inicjatyw zdrowotnych może być znacznie bardziej efektywne, bez nadmiernego obciążania własnego budżetu. – zapewnia Edyta Masłowska-Parafian, Ekspert ds. Funduszy Unijnych.

Spotkanie w Ostrowie Wielkopolskim zostało zorganizowane w ramach ogólnopolskiego samorządowego cyklu „Zdrowie-Człowiek-Profilaktyka” we współpracy ze Starostwem Powiatu Ostrowa Wielkopolskiego. Partnerami merytorycznymi wydarzenia były organizacje działające na rzecz zdrowia dzieci: Stowarzyszenie Parasol dla Życia oraz Fundacja Aby Żyć.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 170