OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Pierwszak może być mistrzem
27 listopada 2017 roku

Pierwszak może być mistrzem

W Warszawie odbył się III Ogólnopolski Konkurs Instrumentalny „I pierwszak może być mistrzem”, którego organizatorem jest Państwowa Szkoła Muzyczna I st. nr 4 im. K. Kurpińskiego. W konkursie wzięło udział czworo uczniów z Zespołu Szkół Muzycznych im. K. Komedy-Trzcińskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

Konkurs przeznaczony jest dla najmłodszych adeptów gry na instrumencie t.j. wyłącznie dla uczniów szkół muzycznych I stopnia działu 6-letniego wszystkich specjalności, którzy ukończyli pierwszą klasę i uczyli się gry na instrumencie tylko przez rok (dotyczy to również dzieci uczonych metoda Suzuki). Ostrów Wielkopolski reprezentowało czworo uczniów: Agata Gawrońska z klasy skrzypiec Izabeli Garyantasiewicz zdobywając tytuł „Supermistrza”, Wojciech Pietrzak z klasy fortepianu Roberta Adamczaka zdobywając tytuł „Mistrza”, Maja Greber z klasy fortepianu Magdaleny Błoch została nagrodzona również tytułem „Mistrza”, Bartosz Handke z klasy perkusji Bartosza Bindela uzyskując tytuł „Małego Mistrza”.

* 3.jpg

Zamysłem organizatora jest chęć docenienia wkładu pracy i zaangażowania dzieci na początku edukacji muzycznej, a przez to zachęcenie do dalszej nauki i rozwijanie umiejętności w grze na wybranym instrumencie. Uczestnicy wykonują dwa krótkie utworki o zróżnicowanym charakterze z towarzyszeniem fortepianu, a pianiści solo. Serdecznie gratulujemy młodym artystom!

* wojciech_pietrzak.jpg

Konkurs odbywał się w dniach 11-12 listopada 2017 r.  

Odwiedzin: 250