OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Ślubowanie strażaków w III LO
27 listopada 2017 roku

Ślubowanie strażaków w III LO

Kolejny już rocznik edukacji pożarniczej złożył ślubowanie w III Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wielkopolskim. 40 uczniów klas pierwszych ślubowało w obecności dyrekcji szkoły oraz zaproszonych gości.

Zanim przystąpiono do ślubowania krótką ocenę zajęć z edukacji pożarniczej przedstawiła Dyrektor Maria Tomalak. W swoim wystąpieniu podkreśliła trafny wybór tej innowacji pedagogicznej, która w wyraźny sposób wzbogaciła ofertę edukacyjną III LO. Po zakończonym ślubowaniu druhny i druhowie otrzymali legitymacje członkowskie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

* dsc05710.jpg

Ważnym akcentem uroczystości były podziękowania młodzieży skierowane do Prezesów OSP za otrzymane umundurowanie. W imieniu uczniów klas drugich przekazali je: Ola Kasałka oraz Krystian Wdowczyk.

Ostatnim punktem uroczystości była część artystyczna, którą uświetniła uzdolniona wokalnie młodzież III LO, a w szczególności Julia Banasiak - laureatka międzynarodowego festiwalu wokalnego w Gruzji, Monika Biel, Dominika Rój oraz Bartek Baura. Na zakończenie koordynator zajęć z edukacji pożarniczej Antoni Szczurek przedstawił zaproszonym gościom oraz rodzicom zasady działania przedmiotu dodatkowego, jakim jest edukacja pożarnicza. Podczas prezentowanych zdjęć omówił najważniejsze zamierzenia praktyczne, które były realizowane w ciągu ubiegłego i na początku bieżącego roku szkolnego. Uroczystość tradycyjnie - profesjonalnie prowadzili uczniowie klasy trzeciej edukacji pożarniczej - Anna Gołacka i Miłosz Raczak.

* dsc05692.jpg

W gronie gości znaleźli się Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Przemysław Kaźmierczak, Zastępcy komendant PSP mł. bryg. Roman Matecki, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego Rafał Luciński, Prezesi Gminnych Zarządów OSP oraz rodzice uczniów.

Odwiedzin: 1632