OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Książki na konkursie
29 listopada 2017 roku

Książki na konkursie

Plastyczno-Literacki Konkurs „Opowiadanie, bajanie” rozstrzygnięty. Zadaniem uczestników było napisanie książki oraz jej zilustrowanie.

Powiatowy Konkurs Plastyczno-Literackiego „Opowiadanie, bajanie” odbywa się w Młodzieżowym Domu Kultury w Ostrowie Wielkopolskim. To niełatwy konkurs, bo aby w nim wziąć udział należy napisać książkę i ją zilustrować. W tym roku do MDK wpłynęły 132 prace, które oceniała komisja w składzie: Marcelina Wojtasik – artystka, ilustratorka, absolwentka WPA UAM w Kaliszu i Uniwersytetu Wrocławskiego i Ata Mi – pisarka, performerka, filolog niemiecki. Uczestnicy doskonale wywiązali się z zadania, o czym można się teraz przekonać na wystawie pokonkursowej w Galerii „Pędzelek” w MDK. Są na niej zaprezentowane książki w formie tradycyjnej, ale też mające wymyślne przestrzenne kształty. Są to chociażby książki-statki, książki-filiżanki czy książki-deski. Każda z nich ma ciekawy tytuł i treść.

* opowiadanie_5.jpg

Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 21 listopada w MDK. Komisja konkursowa postanowiła przyznać 15 równorzędnych nagród i 3 wyróżnienia. Laureatom konkursu gratulował jeden z jego organizatorów – plastyk z MDK Jakub Godziszewski oraz jurorka Ata Mi, która dla uczestników tej plastyczno-literackiej rywalizacji wystawiła także działanie teatralne „Chcesz mieć przyjaciela, urodź sobie krokodyla”.

* opowiadanie_1.jpg

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 145