strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Inspiracja patronem
30 listopada 2017 roku

Inspiracja patronem

„Budownictwo i Malinowski, Mechanika i Andy” to tytuł wykładu, który dla uczniów Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych wygłosił Maciej Klósak. Wydarzenie wpisało się w cykl spotkań w ramach obchodów zbliżającego się Święta Patrona szkoły Ernesta Malinowskiego.

Spotkanie odbyło się w piątek 17. listopada br. w ZSBE.Zaproszony gość jestwykładowcą akademickim oraz podróżnikiem z zamiłowania. W zajęciach wzięła udział grupa młodzieży z klas trzecich i czwartych kształcąca się w zawodzie technik budownictwa.

zdjecie

W pierwszej części wykładu prelegent wzbudził duże zainteresowanie uczestników wykładu zakresem zagadnień, którymi zajmuje się jako wykładowca konstrukcji stalowych w Maroku. Druga część wykładu poświęcona została postaci Ernesta Malinowskiego, patrona naszej szkoły. Wykładowca przypomniał dokonania naszego wielkiego rodaka w Peru - bohatera obrony Callao, budowniczego kolei w Peru i Ekwadorze, projektanta i budowniczego Kolei Transandyjskiej. Najwyższe jej elementy leżą na wysokości ok. 4579 m n.p.m., a licząca przeszło 200 km trasa zawiera 62 tunele i 50 mostów i wiaduktów. M. Klósak przedstawił także dokonania innych sławnych Polaków w Ameryce Południowej, takich jak Edward Habich założyciel pierwszej uczelni technicznej w Peru oraz Ignacy Domeyko - polski mineralog i geolog, przyjaciel Adama Mickiewicza, profesor i rektor uniwersytetu w Santiago de Chile. - ‘’Umiejętności budują kapitał na przyszłość”. Jest wiele postaci, którymi powinniśmy się inspirować, ważne jest, aby to co robimy dawało nam radość i satysfakcję’’ – mówił uczniom prelegent.

zdjecie

Trzecia część spotkania dotyczyła wspomnień z odbytych podróży, np. z „Vivat Polonia 2016’’- śladami Stefana Szolca Rogozińskiego kaliszanina, największego polskiego odkrywcy w Afryce w XIX w, patrioty i podróżnika. Na uwagę zasługuje fakt, że rok 2017 ogłoszono w Kaliszu rokiem Stefana Szolca Rogozińskiego. Nasz gość jest współautorem beletrystyki, komiksu i artykułów o nieprzeciętnym rodaku.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 95