OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Inspiracja patronem
30 listopada 2017 roku

Inspiracja patronem

„Budownictwo i Malinowski, Mechanika i Andy” to tytuł wykładu, który dla uczniów Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych wygłosił Maciej Klósak. Wydarzenie wpisało się w cykl spotkań w ramach obchodów zbliżającego się Święta Patrona szkoły Ernesta Malinowskiego.

Spotkanie odbyło się w piątek 17. listopada br. w ZSBE.Zaproszony gość jestwykładowcą akademickim oraz podróżnikiem z zamiłowania. W zajęciach wzięła udział grupa młodzieży z klas trzecich i czwartych kształcąca się w zawodzie technik budownictwa.

* img_2898.jpg

W pierwszej części wykładu prelegent wzbudził duże zainteresowanie uczestników wykładu zakresem zagadnień, którymi zajmuje się jako wykładowca konstrukcji stalowych w Maroku. Druga część wykładu poświęcona została postaci Ernesta Malinowskiego, patrona naszej szkoły. Wykładowca przypomniał dokonania naszego wielkiego rodaka w Peru - bohatera obrony Callao, budowniczego kolei w Peru i Ekwadorze, projektanta i budowniczego Kolei Transandyjskiej. Najwyższe jej elementy leżą na wysokości ok. 4579 m n.p.m., a licząca przeszło 200 km trasa zawiera 62 tunele i 50 mostów i wiaduktów. M. Klósak przedstawił także dokonania innych sławnych Polaków w Ameryce Południowej, takich jak Edward Habich założyciel pierwszej uczelni technicznej w Peru oraz Ignacy Domeyko - polski mineralog i geolog, przyjaciel Adama Mickiewicza, profesor i rektor uniwersytetu w Santiago de Chile. - ‘’Umiejętności budują kapitał na przyszłość”. Jest wiele postaci, którymi powinniśmy się inspirować, ważne jest, aby to co robimy dawało nam radość i satysfakcję’’ – mówił uczniom prelegent.

* img_2899.jpg

Trzecia część spotkania dotyczyła wspomnień z odbytych podróży, np. z „Vivat Polonia 2016’’- śladami Stefana Szolca Rogozińskiego kaliszanina, największego polskiego odkrywcy w Afryce w XIX w, patrioty i podróżnika. Na uwagę zasługuje fakt, że rok 2017 ogłoszono w Kaliszu rokiem Stefana Szolca Rogozińskiego. Nasz gość jest współautorem beletrystyki, komiksu i artykułów o nieprzeciętnym rodaku.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 128