OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Zakupiono narkotesty dla Policji
30 listopada 2017 roku

Zakupiono narkotesty dla Policji

Działająca przy Staroście Ostrowskim Komisja Bezpieczeństwa i Porządku sfinansowała zakup testerów do wykrywania w organizmie niedozwolonych środków odurzających. Sprzęt przekazano funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja składająca się z przedstawicieli policji, straży pożarnej, sanepidu, prokuratury, powiatowych jednostek interwencyjnych i pomocowych, każdego roku rozdziela pulę środków z budżetu Powiatu Ostrowskiego na zadania mające na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. W miarę zgłaszanego zapotrzebowania fundusze przeznaczane są na doposażenie jednostek lub realizację projektów edukacyjnych i profilaktycznych.

Każdego roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku pod przewodnictwem Starosty Ostrowskiego przeznacza pulę kilku tysięcy złotych na zakup narkotestów na rzecz Policji. 29 listopada 2017r. Wicestarosta Ostrowski Roman Pacholczyk przekazał Komendantowi Powiatowemu Policji Piotrowi Wilkowskiemu 45 opakowań testów wraz z zestawem do przeprowadzenia badania. Proste w użyciu testery do przesiewowego badania obecności narkotyków w moczu pomogą w pracy ostrowskim funkcjonariuszom.

* dsc_0835.jpgNa zdjęciu od lewej: Wicestarosta Ostrowski Roman Pacholczyk i Komendant Powiatowy Policji w Ostrowie Wielkopolskim.

- „Na zakup narkotestów z budżetu Powiatu Ostrowskiego wydano kwotę 3 tysiące złotych. To tylko jeden z przykładów działania Komisji na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu” – powiedział Roman Pacholczyk, Wicestarosta Ostrowski.

Innym, realizowanym co roku przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku zadaniem jest zakup odblaskowych breloków i kamizelek, które rozdawane są na różnego rodzaju spotkaniach dzieciom i rowerzystom. Jak podkreśla Komendant Policji, funkcjonariusze chętnie włączają się w akcje związane z odblaskami, ponieważ posiadanie elementu odblaskowego, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, znacząco poprawia widoczność  pieszych i rowerzystów na drodze.

Warto dodać, że w tym roku Komenda Powiatowa Policji w Ostrowie Wielkopolskim została już raz doposażona. Latem funkcjonariuszom przekazano nowy sprzęt szkoleniowy: fantom do ćwiczeń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zestaw treningowy do ćwiczeń ogólnorozwojowych służący zarówno funkcjonariuszom, jak i osobom biorącym udział w szkoleniach z samoobrony. Wyposażenie o wartości 10.000 zł sfinansowano również ze środków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Ostrowskiego.

Odwiedzin: 154