OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Koncert z pokojowym przesłaniem
27 listopada 2017 roku

Koncert z pokojowym przesłaniem

Młodzież ze Szkoły Podstawowej w Dębnicy po raz kolejny podjęła się ambitnego wyzwania, aby przybliżyć mieszkańcom Powiatu Ostrowskiego kulturę, historię i sztukę żydowską organizując w ostrowskiej Synagodze koncert „Szalom”.

W dniu 15 listopada 2017 roku w Forum Synagoga zabrzmiały najpiękniejsze pieśni żydowskie w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Dębnicy. Koncert wpisał się w klimat odbywającego się w listopadzie Mazel Tov Festiwal – Historia, Kultura, Tradycja i Dziedzictwo Narodu Żydowskiego.

* rdsc_0750.jpg

- „Koncert ten jest projektem, którego celem jest zachowanie pamięci, historii oraz kultury Narodu Żydowskiego w Polsce. Przedsięwzięcie to zostało zrealizowane dzięki ścisłej współpracy z Amerykańską Fundacją „The Foundation for Holocaust Education Projects” "– wyjaśnia Krystyna Busza.

Honorowym patronem tego wydarzenia artystycznego został Starosta Ostrowski, Paweł Rajski.

* rdsc_0716.jpg

- „Koncert nie tylko był poświęcony naszym Starszym Braciom w wierze, ale także niósł za sobą piękne przesłanie: szalom alechem czyli pokój z wami!”– mówi inicjatorka Krystyna Busza.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Dębnicy, którzy przygotowywali się pod okiem nauczycielek: Krystyny Buszy i Mileny Janiak już po raz drugi zaprezentowali swoje talenty wokalne na scenie Forum Synagoga. Młodzi artyści mają także za sobą dwukrotny występ w Muzeum Historii Żydów Polskich „Polin” w Warszawie.

Koncert „Szalom” został organizacyjnie wsparty ze strony Powiatu Ostrowskiego, Ostrowskiego Centrum Kultury oraz Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Dębnicy.  Osobne podziękowania należą się dr Kamili Klauzińskiej, Katharine Gorsuch, Avi Mizrachi oraz Norman i Hannah Wainberg z USA.

Odwiedzin: 295