OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
IX Konkurs Wiedzy o Unii
4 grudnia 2017 roku

IX Konkurs Wiedzy o Unii

W Zespole Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU w Ostrowie w dniu 30 listopada 2017 roku odbyła się dziewiąta już edycja Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej. Tym razem osiemdziesięciu uczniów z piętnastu szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego stawiło się, aby porównać swoją wiedzę na temat integracji europejskiej, symboli, waluty, struktury władzy, kompetencji organów i instytucji Unii Europejskiej oraz inicjatyw i traktatów europejskich.

* img_7094.jpg

Konkurs miał charakter testu pisemnego. Zdaniem ekspertów poziom wiedzy był wyrównany. Nie obyło się bez dogrywki. Ostatecznie pierwsze miejsce zajął Jakub Mazurek - uczeń III Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu. Natomiast kolejne – drugie, trzecie, czwarte i piąte miejsce zdobyli uczniowie I Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp.: Kinga Lis, Adam Gomułka i Kacper Pietrzak, Hubert Czerwieniec. Kolejne pozycje zajęli (VI) Klaudiusz Miłkowski (Zespół Szkół w Koninie), (VII) Kamil Wasiela (I Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp.), (VIII)Dominika Gałka (II Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu), (IX) Michał Juszczak (III Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu), (X)Paulina Stawska (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1w Kępnie).

* img_7084.jpg

Zwycięzcy, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca zostali nagrodzeni wyjazdami studyjnymi do Brukseli. Organizatorami konkursu byli Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Ostrów Wielkopolski oraz Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie, a fundatorem głównych nagród oraz honorowym patronem był Poseł Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb.

* img_7095.jpg

Nie przypadkiem gospodarzem imprezy był Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU, ponieważ szkoła ta od wielu lat propaguje ideę integracji europejskiej i realizuje wiele własnych programów wpieranych ze środków unijnych, a także jest beneficjentem większych powiatowych projektów (wymiany, zagraniczne staże zawodowe uczniów, nowoczesne wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego, rozbudowa kompleksu budynków i ich wyposażenie prowadzące do stworzenia Centrum Kształcenia Praktycznego).

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 187