OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Wokół sztuki z Czesławem Wosiem
4 grudnia 2017 roku

Wokół sztuki z Czesławem Wosiem

Czesław Woś – plastyk doskonale znany w Ostrowie – spotkał się z publicznością w Młodzieżowym Domu Kultury. Podczas spotkania opowiedział o swojej twórczości i pokazał swoje prace.

* wos_4_.jpg

Czesława Wosia w Ostrowie przedstawiać nie trzeba. To doskonale znany plastyk – autor m.in. grafik, obrazów, rysunków, ilustracji, ekslibrisów, a także wieloletni nauczyciel. Zdobywca wielu nagród, wyróżnień, nagrodzony miejskim tytułem Filar Kultury, zdobywca – wraz z żoną – tytułu Ostrowianin Rok. Twórca – także wraz z żoną – Międzynarodowego Biennale Małej Formy Graficznej i Ex Librisu. W tym roku obchodzi 40-lecie twórczości artystycznej.

* wos_2_.jpg

Z publicznością – tą dorosłą, która doskonale zna jego prace, i także z tą najmłodszą – spotkał się ostatnio w Młodzieżowym Domu Kultury. W Galerii „Pędzelek” pokazał swoje prace i opowiedział nie tylko o poruszanych tematach, ale także o technikach graficznych jak linoryt czy akwaforta, w których się specjalizuje. To prace czasochłonne, wymagające nie tylko ciekawego pomysłu, ale także dużej cierpliwości podczas realizacji. Nie ma w nich miejsca na pomyłki. Czesław Woś pokazał też swoje prace pogrupowane w cykle – jak m.in. przyroda, architektura, muzyka, historia, prace sakralne. Mówił także o specyfice tworzonych przez siebie ekslibrisów.

* wos_1_kopia.jpg

Spotkanie z Czesławem Wosiem miało miejsce w środę, 22 listopada, w Młodzieżowym Domu Kultury. Odbyło się ono w ramach cyklu „Wokół Sztuki. Rozmowa z...”.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 170