OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Ulica Wiklinowa na ukończeniu
5 grudnia 2017 roku

Ulica Wiklinowa na ukończeniu

Długo wyczekiwana inwestycja na ul. Wiklinowej w Ostrowie Wielkopolskim zmierza ku końcowi. Powiatowa droga zyskała szerszą nawierzchnię, ścieżkę rowerową i chodnik, co oznacza dla jej użytkowników większy komfort jazdy i bezpieczeństwo.

Zadanie realizowane przez Powiat Ostrowski obejmuje przebudowę drogi na długości ponad 2 km (2.095 m). W zakresie robot jest poszerzenie istniejącej jezdni bitumicznej do 6m na odcinku ulicy Wiklinowej oraz 5,5m na odc. ul. Wojska Polskiego w Radłowie oraz wzmocnienie i odnowa nawierzchni na całym przebudowywanym odcinku. Zadbano również o należyte odwodnienie drogi za pomocą zamontowanych wpustów deszczowych z osadnikami, które połączono z nowowybudowaną kanalizacją deszczową.

* wilkinowa__3_.jpg

Ponadto dla poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu w ramach inwestycji zaplanowano wykonanie bitumicznej dwukierunkowej ścieżki rowerowej oraz chodnika z kostki betonowej. Na zakończenie prac na drodze pojawi się oznakowanie pionowe i poziome.

Zadanie jest dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. Całkowita wartość projektu to kwota 2.910.485,68 zł, z czego wartość krajowego dofinansowania wyniosła: 1.450.752 zł. Zadanie realizuje samorząd Powiatu Ostrowskiego, który przeznaczył na ten cel: 654.733,68 zł, ale swój udział finansowy mają także samorządy gminne.  budżetu Gminy i Miasta Raszków przekazano: 595.000 zł, a ze środków Miasta Ostrowa Wielkopolskiego kwotę: 210.000 zł.

* pzd_wiklinowa.jpg

Odwiedzin: 119