OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
V Igrzyska Wiedzy i Umiejętności w III LO
8 grudnia 2017 roku

V Igrzyska Wiedzy i Umiejętności w III LO

Po raz piąty w III Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wielkopolskim odbyły się Igrzyska Wiedzy i Umiejętności. Z tej okazji III LO gościło w swoich murach ponad 170 gimnazjalistów z 18 szkół powiatu ostrowskiego i nie tylko.

Jak co roku impreza ta zorganizowana została 6 grudnia. W wieloprzedmiotowych zmaganiach gimnazjaliści sprawdzili swe siły w konkursach: matematycznym, lingwistycznym, biologiczno-chemicznym. Nie zabrakło również rywalizacji sportowej GimFitness, zaś pływacy walczyli o Puchar Dyrektora III LO.

* matlogim1.jpgNowością tegorocznych igrzysk był multimedialny konkurs na prezentację pod hasłem „Powiat Ostrowski – tu chcę zostać”. Tradycyjnie wyłoniony został Omnibus Igrzysk Wiedzy i Umiejętności, uczeń który wykazał się szeroką wiedzą interdyscyplinarną z różnych dziedzin, nawiązującą do tegorocznego hasła szkoły „Kochać i wymagać”.

* rozd_nagrod_powiat_ostr_tu_chce_zostac.jpgCzas oczekiwania na wyniki umilił gościom występ chóru szkolnego oraz solistów instrumentalistów. Gimnazjaliści mieli także możliwość zwiedzenia szkoły w towarzystwie starszych kolegów-licealistów. Goszczący w szkole nauczyciele wzięli udział w warsztatach poświęconych mediacjom rówieśniczym.

W organizację tego ogólnoszkolnego projektu zaangażowali się wszyscy nauczyciele III LO, zaś koordynatorem całości była Małgorzata Wawrzyniak-Pastuszak. Igrzyska odbywały się pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Ostrowskiego.

Odwiedzin: 557