OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Rowerem dookoła ziemi
11 grudnia 2017 roku

Rowerem dookoła ziemi

Jubileusz 40-lecia istnienia obchodził Klub Turystyki Kolarskiej Bicykl 1977. W tym czasie członkowie klika razy objechali kulę ziemską sumując pokonane dystanse na rowerach.

* dsc_0981.jpg

Uroczyste spotkanie z okazji Jubileuszu odbyło się 9 grudnia 2017 r. w Ostrowie. Krótką historię organizacji przedstawił pełniący od roku 2013 r. funkcję prezesa Jarosław Maj.

- Do Klubu należy obecnie ponad 50 osób w różnym wieku, często są to całe rodziny. Jeden z klubowiczów mieszka nawet w Oleśnicy, a spora grupa w Skrzebowej i Moszczance. Członkowie Bicykla udzielają się w wielu organizacjach, są m.in. kręgosłupem ostrowskiego PTTK, organizując cykliczne rajdy i zloty. W 2017 r. w naszych imprezach wzięło udział ponad 200 osób – mówił J. Maj. Oprócz niego w skład władz wchodzą: Krzysztof Pietrzak - Wiceprezes, Zbigniew Pohl – Wiceprezes, Marek Ampuła – sekretarz, Irena Franka – Skarbnik.  

* dsc_0993.jpg

Największa imprezą w dziejach Bicykla była organizacja w 2012 r. 61. Centralnego Zlotu Turystów Kolarzy PTTK w Antoninie. Przez tydzień przebywało w mieście i powiecie 549 kolarzy turystów z Polski i z zagranicy poznając przy okazji zabytki i atrakcje regionu. Dumą organizacji jest wydana z okazji jubileuszu publikacja, 40 wycieczek dla mieszkańców na 40-lecie Klubu’’ zawierająca szereg propozycji aktywnego spędzenia czasu wraz z omówieniem najważniejszych atrakcji.

Podczas spotkania wręczono odznaczenia i dyplomy dla najbardziej zasłużonych działaczy wśród nich była spora grupa młodych turystów kolarzy.

Starosta Ostrowski gratulując tylu lat działalności oraz umiejętnej pracy z dziećmi i młodzieżą uhonorował najbardziej zasłużonych dyplomami i upominkami. – W tych pakiecikach znajdziecie Państwo m.in. dzwonki rowerowe. Proszę je traktować jako zaproszenie na oddanie do użytku ścieżki rowerowej Ostrów-Lewków-Michałków, którą Powiat Ostrowski budować będzie w 2018 roku – powiedział Paweł Rajski.

* dsc_1008.jpg    

Przez Starostę Ostrowskiego zostali uhonorowani

Józef Talaga – założyciel klubu w 1977 roku. W PTTK od 1970 roku. Przodownik Turystyki Kolarskiej i Instruktor Krajoznawstwa. Były Prezes i Wiceprezes KTK „Bicykl – 1977”. Współorganizator rajdów i imprez turystycznych ostrowskiego Oddziału PTTK. Prowadzi trasy rajdowe a swoją pasją zaraził nie jednego młodego człowieka.

Bogdan Barański - założyciel klubu w 1977 roku. W PTTK od 1975 r. Miłośnik cienkich opon i długich dystansów: na rowerze, nartach biegowych i nordick walking. Człowiek małej postury ale z żelazną kondycją.

Krzysztof Pietrzak – wiceprezes KTK „Bicykl – 1977”, członek ZO PTTK w Ostrowie Wielkopolskim. Od kilku lat oddany pracy na rzecz klubu i oddziału PTTK. Współorganizator rajdów i imprez turystycznych ostrowskiego PTTK. Sprawdzony kolega w rowerowych wyprawach i kwatermistrz na noclegach.

Zbigniew Pohl – najstarszy stażem w PTTK członek naszego klubu od 1968 r. Przodownik Turystyki Kolarskiej i Prowadzi trasy rajdowe a swoją pasją zaraźił jak kolega Józef nie jednego młodego człowieka. Miłośnik jazdy tyłem na rowerze i monocyklu.

* dsc_1006.jpg

Janusz Jastrowicz – klubowy fotograf. Współorganizator rajdów i imprez turystycznych ostrowskiego Oddziału PTTK. Pomocnik Znakarzy Szlaków Turystycznych. Współwykonawca szlaków rowerowych Powiatu Ostrowskiego w tym Szlaku Dookoła Powiatu Ostrowskiego.

Dariusz Nowacki – wieloletni Prezes KTK „Bicykl – 1977”. Dzięki jego zaangażowaniu i determinacji klub przetrwał „chude lata”. Honorowy Przodownik Turystyki Kolarskiej, Instruktor Krajoznawstwa i Znakarz Szlaków Rowerowych. Współautor i wykonawca szlaków rowerowych w Powiecie Ostrowskim i Południowej Wielkopolsce. Współautor wydawnictw krajoznawczych wzbogacających ostrowski rynek wydawniczy. Współorganizator rajdów i imprez turystycznych ostrowskiego PTTK. Komandor 61 Zlotu Turystów Kolarzy w Antoninie a ostatnio wspólnie z żoną Gosią XV Wielkopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki Kolarskiej.

Jarosław Maj – Prezes Klubu KTK „Bicykl – 1977” i wiceprezes ZO PTTK w Ostrowie Wielkopolskim. Przodownik Turystyki Kolarskiej, Pieszej, Instruktor Krajoznazstwa, Pilot wycieczek, Przewodnik Terenowy i Znakarz Szlaków Nizinnych. Organizator masowych imprez turystycznych dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych w ostrowskim PTTK. Pomysłodawca i realizator wielu projektów edukacyjnych realizowanych w ramach Funduszu Grantowego Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego. Współautor z Dariuszem Nowackim „Przewodnika po szlakach turystycznych okolic Ostrowa Wielkopolskiego” i mapy powiatu ostrowskiego. Pomysłodawca Ostrowskiej Odznaki Krajoznawczej „Ostrószko”. Projektant oraz znakarz w terenie pieszych i kolarskich szlaków turystycznych w Południowej Wielkopolsce. Autor projektu „Karta wycieczki warta” finansująca udział dzieci i młodzieży w rajdach. Dopełnieniem projektu było wydanie talii kart z atrakcjami i zabytkami naszego miasta i powiatu. Autor wielu map i folderów, w tym ostatnio „40 wycieczek dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego na 40 lecie Bicykla 1977”. Współorganizator rajdu kolarskiego Tour de Bicykl i współautor szkolenia dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie orientacji w terenie z użyciem mapy, kompasu i urządzeń GPS z trybem Geocachingu, połączone z wykładem na temat atrakcji turystycznych Ostrowa Wielkopolskiego i okolic.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 304