OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Olimpiada w Eurocentrum
25 marca 2009 roku

Olimpiada w Eurocentrum

11 marca w Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim odbyły się XXXV eliminacje okręgowe Olimpiady z Wiedzy o Wynalazczości. W eliminacjach wzięło udział 15 uczniów, którzy reprezentowali 5 szkół ponadgimnazjalnych z terenu byłego województwa kaliskiego.

Organizatorem eliminacji jest Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim przy współudziale Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim. Zainteresowanie młodzieży Olimpiadą sprawia, że z upływem kolejnych lat, wzrasta liczba szkół, z których uczniowie przystępują do rywalizacji w eliminacjach.

Uczniowie biorąc udział w Olimpiadzie Wiedzy o Wynalazczości muszą wykazać się znajomością przepisów zawartych w ustawie „Prawo własności przemysłowej” oraz ustawą dotyczącą wynalazków. Laureaci i finaliści eliminacji centralnych są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Dodatkowo zwolnieni są z egzaminów wstępnych na wybrane wyższe uczelnie. Na uwagę zasługuje fakt bardzo dużego dorobku naszej młodzieży na szczeblu centralnym osiągając w corocznych edycjach obu olimpiad wysokie lokaty i wyróżnienia – wyjaśnia Andrzej Tanaś, przewodniczący jury.

W eliminacjach może uczestniczyć młodzież szkół ponadgimnazjalnych. Przeważającą część uczestników stanowią uczniowie ze szkół o profilu technicznym dla których poznanie prawnych podstaw ochrony twórczości technicznej i wykorzystania innowacji jest ważnym elementem przygotowania zawodowego.

Bardzo się cieszę, że Olimpiada z Wiedzy o Wynalazczości cieszy się tak wielkim zainteresowaniem wśród młodzieży. Często spotykam się z uczniami zdolnymi i nie mogę wyjść z podziwu jak wielki potencjał drzemie w naszej młodzieży, która jest naprawdę wspaniała. Sądzę, że tego typu olimpiady mają swój głęboki sens, ponieważ uczniowie zdobywają wiedzę i mogą pokazać swoje umiejętności, którą później świetnie wykorzystują w życiu. Chciałbym serdecznie podziękować organizatorom, a przede wszystkim opiekunom uczniów za przygotowanie eliminacji na wysokim poziomie. Wszystkim serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów – podkreśla starosta Włodzimierz Jędrzejak.

Eliminacje do Olimpiady zgodnie z regulaminem przeprowadzono w dwóch etapach. W etapie wstępnym wszyscy uczestnicy udzielali odpowiedzi pisemnych na 30 pytań testowych i 3 zadania problemowe.

Myślę, że udział w tego rodzaju olimpiadach jest bardzo ważny dla szkół, dlatego, iż uzyskane punkty zostają uwzględnione w rankingu przeprowadzanym przez dziennik „Rzeczpospolita” i miesięcznik „Perspektywy”. Bardzo dziękuję w imieniu własnym i wszystkich uczestników panu staroście, że zaszczycił nas swoją obecnością. Natomiast wszystkim laureatom eliminacji gratuluję i życzę powodzenia na eliminacjach centralnych – mówi Zbigniew Matuszczak, prezes Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim.

Jury eliminacji w następującym składzie: Andrzej Tanaś (przewodniczący), Jacek Przepierski oraz Maciej Tadel postanowiło przyznać 15 miejsc indywidualnych:

I miejsce Leszek Kierzek - Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim.
II miejsce Mateusz Jokiel - Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim.
III miejsce Daria Kołodziej - Zespół Szkół Budowlano–Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim.
IV miejsce Natalia Figiel - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Kaliszu
V miejsce Klaudia Szafrańska - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Kaliszu.
VI miejsce Anna Grzegorowska - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Kaliszu
VII miejsce Marta Korpys - Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim.
VIII miejsce Agnieszka Jany - Zespół Szkół Budowlano–Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim.
IX miejsce Ewelina Szczepaniak - Zespół Szkół Budowlano–Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim.
X miejsce Krzysztof Ostrowski - Zespół Szkół Nr 2 w Ostrzeszowie.
XI miejsce Michał Krawczyk - Zespół Szkół Nr 2 w Ostrzeszowie
XII miejsce Szymon Gucwa - Zespół Szkół Transportowo–Elektrycznych w Ostrowie Wielkopolskim.
XIII miejsce Paweł Zychla - Zespół Szkół Nr 2 w Ostrzeszowie
XIV miejsce Paweł Wiertelak - Zespół Szkół Transportowo–Elektrycznych w Ostrowie Wielkopolskim.
XV miejsce Krzysztof Widyński - Zespół Szkół Transportowo–Elektrycznych w Ostrowie Wielkopolskim.

Warto podkreślić, iż trzech najlepszych uczniów będzie reprezentowało nasz okręg na eliminacjach centralnych, które odbędą się w czerwcu w Dżonkowie.

W wyniku eliminacji wstępnych drużyny uzyskały następujące miejsca:

I miejsce - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Kaliszu (92,5 pkt.).
II..miejsce - Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim (91,7pkt.).
III.miejsce - Zespół Szkół Budowlano – Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim (68,8 pkt.).
IV miejsce - Zespół Szkół Nr 2 w Ostrzeszowie (38,0 pkt.)
V..miejsce Zespół Szkół Transportowo – Elektrycznych w Ostrowie Wielkopolskim (32,0 pkt.).

Puchary laureatom wręczał starosta ostrowski Włodzimierz Jędrzejak,  oraz Zbigniew Matuszczak, prezes Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 1144