OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
W nowoczesnej sieci
15 grudnia 2017 roku

W nowoczesnej sieci

 Kosztowała ok. 150 tys. złotych i jest nowoczesnym, na miarę współczesnych wyzwań miejscem nauki. Mowa o pracowni siei komputerowych, która funkcjonuje w Zespole Szkół Technicznych w Ostrowie. W ciągu roku wiedzę w niej zdobywa ponad 100 uczniów.

* dsc_1061.jpg

Środki na zakup nowoczesnego sprzętu pracowni wyasygnowane zostały z budżetu Powiatu Ostrowskiego. Uczniowie i pracownicy szkoły wnieśli swój wkład w postaci prac budowlanych związanych z remontem i przygotowaniem pomieszczeń. Poprzednia przestarzała pracownia nie spełniała już wymogów i oczekiwań. Potocznie uczniowie uczą się tu łączyć komputery, zarządzać siecią, zabezpieczać je przed zagrożeniami płynącymi z Internetu, ale w rzeczywistości jest proces skomplikowany wymagający sporej wiedzy i dużej praktyki.

* dsc_1065.jpg

- ‘’Pracownia została wyposażona w nowoczesny sprzęt, systemy operacyjne Windows10, dzięki którym uczniowie mogą instalować nowe systemy serwerowe 2016. Oprócz zajęć wynikających z podstawy programowej realizowane są także dodatkowe zajęcia i w ramach nich młodzież poznaje jeszcze głębiej tajniki sieci komputerowych. Nauka kończy się certyfikatami międzynarodowymi ułatwiającymi studiowanie’’ – powiedział Tomasz Szydłowski nauczyciel zawodu.

Istotny jest także fakt, że w wyposażenie wynikające znacznie poza specyfikę przetargową zaangażowane były ostrowskie firmy.  

* dsc_1054.jpg

- ‘’To ważne miejsce w naszej szkole, bo w tych klasach odbywają się egzaminy zawodowe, na tym sprzęcie uczniowie otrzymują dyplom technika. Według mnie jest to trudniejsze niż otrzymanie tytułu inżyniera, tak wyglądają wskaźniki zdawalności. Ta pracownia składa z komputerów abonenckich i komputera zapewniającego pracę sieci. Rocznie ok. 120 naszych korzysta z tych pracowni.’’ – powiedział Eugeniusz Namysł dyrektor ZST.

Starosta Ostrowski Paweł Rajski podkreślał, że jest to kolejny krok inwestycyjny w odbudowywaniu szkolnictwa technicznego na terenie Powiatu Ostrowskiego.

- ‘’Widząc skupienie na twarzach uczniów pracujących przy komputerach mogę tylko powtórzyć, że były to dobrze wydane pieniądze. Spoglądając na obecnych tu w szkole właścicieli firm, ale także tych, z którymi spotykam się w innych okolicznościach, powiem, że jest to odpowiedź na zapotrzebowanie rynku pracy, który oczekuje kształcenia fachowców’’ – powiedział Paweł Rajski.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 215