OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Finał Konkursu Wiedza-Rekrutacja-Kariera
20 grudnia 2017 roku

Finał Konkursu Wiedza-Rekrutacja-Kariera

W piątek 15.12.2017 odbył się w IIILO finał międzyszkolnego konkursu Wiedza-Rekrutacja-Kariera. Konkurs zorganizowany został w ramach projektu „Matematyka jest fajna” w związku z przystąpieniem III LO do ogólnopolskiego programu mPotęga.

* dsc06345.jpg

Konkurs składał się z dwóch części. Część pierwsza (etap szkolny) polegał na rozwiązaniu 30 matematycznych zadań krótkiej odpowiedzi, które wzorowane były na testach numerycznych wykorzystywanych podczas procesów rekrutujących pracowników w branżach technicznych i ekonomicznych. Na rozwiązanie dużej ilości zadań przeznaczony był stosunkowo krótki czas, bo tylko 30 minut. Część druga polegała na udziale w symulacji rozmowy rekrutacyjnej. Na spotkanie z profesjonalnym przedstawicielem działu HR Powiatowego Urzędu Pracy finaliści przygotowali krótkie multimedialne autoprezentacje oraz CV. I i III miejsce zajęli maturzyści z LO Sióstr Salezjanek, zaś miejsce II zajął uczeń z I LO:  1.Jan Sikora Liceum Sióstr Salezjanek w Ostrowie Wielkopolskim 2.Grzegorz Więcławik I Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim 3.Michał Kalina Liceum Sióstr Salezjanek w Ostrowie Wielkopolskim Nagrody, które otrzymali zwycięzcy zostały sfinansowane ze środków przekazanych przez Fundację mBanku w związku z przystąpieniem III LO do programu mPotęga.  Konkurs zorganizowały Panie: Iwona Wendt-nauczycielka matematyki oraz Barbara Niemand-doradca zawodowy w III LO. Wcześniej konkurs Wiedza-Rekrutacja-Kariera był organizowany dwukrotnie w formie konkursu wewnątrzszkolnego. W tym roku szkolnym Panie zaproponowały innym szkołom ponadgimnazjalnym przystąpienie do współpracy. Cieszy bardzo dobry odbiór konkurs przez uczestników oraz wysoka ocena przedstawiciela Urzędu Pracy. Na pewno konkurs zostanie zorganizowany za rok.

Odwiedzin: 353