OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Podsumowanie szczepień
20 grudnia 2017 roku

Podsumowanie szczepień

W dniu 15 grudnia 2017 r. zakończył się tegoroczny projekt szczepień przeciwko pneumokokom u dzieci finansowany ze środków budżetu Powiatu Ostrowskiego. To pierwsza część podzielnego na dwa lata projektu profilaktycznego.

Na wniosek radnych Rada Powiatu uchwaliła „Program polityki zdrowotnej przeciwko zakażeniom pneumokokowym wśród dzieci urodzonych w 2015 i 2016 roku z Powiatu Ostrowskiego – Stop Pneumokokom’’ realizowany w latach 2017-2018. Realizacja tegorocznej edycji rozpoczęła się we wrześniu i zakończy w połowie grudnia. Szczepienia przeciwko pneumokokom wpisane zostały przez Ministerstwo Zdrowia do kalendarza obowiązkowych szczepień ((dla dzieci urodzonych od 2017 roku), a program powiatowy uzupełnia lukę, której nie pokrywa ministerialne rozporządzenie.   

Docelowa populacja dzieci w Powiecie Ostrowskim, do której był skierowany program obejmowała ponad 370 dzieci. Z oferty szczepień skorzystało ok. 80 proc. dzieci.

- ‘’Jesteśmy zadowoleni z ilości zaszczepionych dzieci mimo, iż program startował dość późno, bo we wrześniu. Jest to okres, w którym wiele dzieci choruje i chociażby z tego powodu nie może skorzystać ze szczepień. W 2018 r. konkurs rozpocznie się już na początku roku, dzięki czemu oferta szczepień będzie dłużej dostępna‘’ – powiedział Tomasz Ziąbka przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej.

* dsc_0976.jpg

Program powiatowy jest także odpowiedział dla rodziców, których nie stać na pokrycie kosztów. Rynkowa cena oferowanej w programie szczepionki wynosi 270 zł, udział w programie powiatowym pozwala otrzymają ja za darmo.

Pneumokoki stanowią najczęstszą przyczyną zakażenia bakteryjnego układu oddechowego przebiegającego pod postacią ostrego zapalenia ucha środkowego, zapalenia zatok lub zapalenia płuc.

-‘’Warto podkreślić, że w przypadku szczepień profilaktycznych realizowanych u dzieci w całej populacji występuje wzmocnienie efektu tzw. uodpornienie środowiskowe. W rejonie szczepień wygasa ognisko bakterii i zmniejsza się występowanie takich chorób jak zapalenie płuc, sepsa, zapalenie opon mózgowych u osób powyżej 65. roku życia. Można wiec powiedzieć, że szczepienia wnuków chronią także dziadków’’ – powiedział T. Ziąbka.

Na realizację programu z budżetu Powiatu Ostrowskiego przeznaczono 200 tys. po 100 tys. na każdy rok.

W podsumowaniu programu wzięli udział realizatorzy programu wyłonieni w drodze konkursu, członkowie Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych. Zgodnie z umową realizatorzy wspólnie przedstawili sprawozdanie z realizacji Programu.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 478