OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Francuskie wrażenia
25 marca 2009 roku

Francuskie wrażenia

W poniedziałek, 23 marca Renata i Kornel spotkali się z młodzieżą Zespołu Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim, aby opowiedzieć im o swoich wrażeniach ze stażu zawodowego, który odbywają we Francji. Wyjazd tych młodych ludzi na roczny, zawodowy staż był możliwy dzięki projektowi „Eurotour – mobilność młodych absolwentów zawodów gastronomicznych z terenu Powiatu Ostrowskiego”, który został przygotowany przez Wydział Integracji Europejskiej i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.

Realizowany przez Starostwo Powiatowe i Zespół Szkół Usługowych projekt uzyskał aprobatę Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie i otrzymał dofinansowanie w wysokości ponad 10.600 Euro w ramach programu Leonardo Da Vinci.

Rozmawiałem z Kornelem i Renatą przed wyjazdem do Francji. Widziałem wtedy pewne przerażenie w ich oczach, zostali przecież rzuceni na szeroką wodę. Nie wiedzieli, co będzie ich czekać na miejscu. Dzisiaj można powiedzieć, że z tego wyjazdu są bardzo zadowoleni. Na pewno przetarli szlak innym uczniom. Dla tych młodych ludzi świat otworzył się bardzo szeroko, odbywają staże w renomowanych restauracjach, mają możliwość poznania mnóstwa dań, które serwuje Francja oraz nauczyć się nowego języka. Na pewno ich doświadczenia i fakt, że chcą kontynuować naukę we Francji sprawią, że inni uczniowie zechcą również skorzystać z tego projektu. Jestem pewien, że warto – mówi Włodzimierz Jędrzejak starosta ostrowski.

Projekt powstał we współpracy Starostwa Powiatowego i Centrum Kształcenia Zawodowego w miejscowości Bar Le Duc.

Po przyjeździe do Francji, otrzymaliśmy pomoc ze strony szkoły, profesorów, pracodawców. Jest naprawdę bardzo fajnie, sympatycznie, całkiem inaczej niż w Polsce i podczas projektu we Włoszech. Pierwszy miesiąc pracowałem razem z szefem kuchni. Obecnie mam własne stanowisko pracy i jestem odpowiedzialny za przygotowanie wszystkich deserów w restauracji oraz menu. Razem z koleżanką podjęliśmy decyzję, aby zostać na kolejne lata i skończyć edukację we Francji – wyjaśnia Kornel Adamczak, uczestnik programu.

Zajęcia odbywają się pracowni gastronomicznej Centrum Kształcenia Zawodowego CFA Europeen Louis PRIOUX oraz restauracji „Bistro Here” w centrum miasta Nancy. W celu potwierdzenia nabytych umiejętności uczestnicy projektu przystąpią do Państwowego Egzaminu Zawodowego organizowanego przez Francuskie Ministerstwo Edukacji. W związku z tym projekt wymaga od stażystów opanowania znajomości języka francuskiego w mowie i piśmie. Renata i Kornel uczestniczą w zajęciach w laboratorium językowym CFA, gdzie uczą się języka francuskiego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień zawodowych.

We Francji jestem kelnerką, podaję dania i napoje. Oczywiście, tak jak każdy stażysta muszę zmywać naczynia. Myślałam, że nie dam sobie rady, ponieważ przed wyjazdem nie uczyłam się języka francuskiego. W Bar Le Duc są również inni uczniowie z Polski, dlatego często po pracy się spotykamy. Wychodzimy razem na przykład na kręgle. Zamierzam zostać we Francji i zrobić II poziom szkoły, wcześniej jednak muszę zdać egzamin z języka francuskiego. Będzie on podobny do egzaminu maturalnego z języka polskiego, trzeba będzie odpowiedzieć na pytania z testu oraz napisać krótkie opowiadanie. Jednak najbardziej obawiam się praktycznego egzaminu, który będzie odbywał się przed wymagającą komisją. Podczas tego egzaminu trzeba mówić w języku francuskim, a także angielskim – mówi Renata Namysłowska, uczestniczka projektu.

Należy podkreślić że dalsza edukacja doskonaląca umiejętności zawodowe Renaty i Kornela możliwa jest dzięki wsparciu i szansie jakiej udzieliła im Unia Europejska poprzez Program Leonardo Da Vinci.

Największą satysfakcją jest to, że Kornel i Renata cieszą się z tego, że otrzymali od nas szansę wyjazdu na roczny staż do Francji. Zainteresowanie projektem jest coraz większe. W lutym złożyliśmy wniosek do Fundacji Rozwoju Edukacji w Warszawie. Został rozpatrzony pozytywnie pod względem formalnym, a ostateczną odpowiedź otrzymamy w czerwcu. Jeśli zostanie zakwalifikowany do realizacji, to kolejne sześć osób wyjedzie na staż do Francji. Tym razem będą to uczniowie Zespołu Szkół Usługowych i Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych – wyjaśnia Tomasz Sobczak z Wydziału Integracji Europejskiej i Rozwoju Starostwa Powiatowego koordynator projektu.

Założeniem programu jest propagowanie działań, które koncentrują się na poprawie jakości systemów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowaniu systemu edukacji do wymogów rynku pracy.

Bardzo się cieszę, że uczniowie naszej szkoły mogli skorzystać ze stażu we Francji. Myślę, że w dzisiejszych czasach jest to ogromna szansa dla młodzieży, tym bardziej, kiedy podjęcie stażu lub pracy jest bardzo trudne. Uczniowie kontynuują tam naukę, doskonalą swoje umiejętności zawodowe, a przede szkolą język. Sądzę, że jest dla nich ogromne doświadczenie – mówi Sabina Przepiórka, wicedyrektor Zespołu Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 1271